Spring News

ปชป. ร่วมกับ หมอไม่ทน ร้องนำเข้า mRNA วัคซีนเข็มที่ 3 ให้นักรบชุดขาว

07 ก.ค. 2564 เวลา 6:00 น. 4

เรื่องวัคซีนกลายเป็นประเด็นนานาจิตตัง ว่าควรฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อน เพื่อกระตุ้นภูมิ เนื่องจากเป็นคนที่อยู่หน้าด่าน หรือควรฉีดให้คนที่ยังไม่ได้เลยสักเข็มก่อน?

ข้อเรียกร้องเรื่องวัคซีนเข็มที่ 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์ กลายเป็นเสียงเรียกร้องที่ชาวไทยที่ไม่ใช่แพทย์ยังร่วมเรียกร้องกันถ้วนหน้า รวมถึง ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ ก็นำทัพ ส.ส.มาเรียกร้องเรื่องนี้ด้วย โดยร่วมกับ

  • นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ เลขาฯกรรมาธิการการสาธารณสุข ส.ส. ปชป.ระยอง
  • นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชีรายชื่อ
  • นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่
  • นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี
  • นายภานุ  ศรีบุศยกาญจน์ ส.ส.สุราษฎร์ธานี

รับหนังสือข้อเรียกร้องจาก นพ.สันติ กิจวัฒนาไพบูลย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รพ.เอกชน ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ กรรมการแพทยสภา และดร.ทนพ. นราวุฒิ สุวรรณัง หัวหน้าห้องปฏิบัติการ พริคลินิค รร.เตรียมวิทย์พัฒนา ตัวแทนภาคีบุคลากรสาธารณสุขและกลุ่ม 'หมอไม่ทน' เพื่อให้รัฐบาลเร่งรัดการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA มาใช้เป็นวัคซีนหลักของประเทศไทย พร้อมกับรับหนังสือรวบรวมรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปที่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องดังกล่าวกว่า 200,000 รายชื่อ 

  ยื่นเรื่อง mRNA วัคซีนเข็มที่ 3 mRNA วัคซีนเข็มที่ 3

ความต้องการวัคซีนเข็มที่ 3 กับกระแสเรียกร้อง

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ กล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคลากรด่านหน้าที่มีความสำคัญมากในช่วงวิกฤตโควิด-19 ต้องให้การรักษาและเสียสละสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตาได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ เพราะนอกจากจะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเพิ่มความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่มีอย่างจำกัด

"หากพวกเขาล้มลงจะส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อระบบสาธารณสุขไทย พรรคประชาธิปัตย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและยินดีเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนที่จะช่วยสะท้อนความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนไปยังรัฐบาล ผ่านกลไกของรัฐสภา โดยข้อเรียกร้องและรายชื่อที่ทางภาคีบุคลากร สธ.และกลุ่มหมอไม่ทนมายื่นกับท่านประธานรัฐสภาและ พรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้"  
 
ด้านตัวแทนภาคีบุคลากร สธ. และกลุ่มหมอไม่ทน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตนั้นมีอยู่จำกัด ทำให้พวกตนตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งการนำเข้า mRNA วัคซีน ที่ข้อมูลทางการแพทย์ชี้ว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันการเสียชีวิตและป้องกันการแพร่ระบาดได้ดีกว่าวัคซีน Viral Vector ที่ประเทศไทยมีอยู่ตอนนี้

 

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคปชป.  

โดยข้อเรียกร้องดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  • เร่งรัดการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด messenger Ribonuleic Acid (mRNA) เช่น Pfizer, Moderna และพิจารณาเลือกใช้วัคซีนชนิด mRNA เป็นวัคซีนหลักของประเทศ รวมถึงให้บริการฉีดแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
  • รายงานและเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ และผลการดำเนินเรื่องการจัดหาตลอดจนกระจายวัคซีนที่เป็นปัจจุบันโปร่งใสและตรวจสอบได้  
  • นำวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อมาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าอย่างเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่เชื้อและความเสี่ยงของบุคลากรฯ เนื่องจากเป็นกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุขในตอนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด