Spring News

วิป 3 ฝ่าย ลงมติเคาะงดประชุมสภาฯ 2 สัปดาห์ ห่วงโควิด-19 ระบาด

12 ก.ค. 2564 เวลา 5:47 น.

มติที่ประชุมวิป 3 ฝ่าย เห็นชอบให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรออกไป 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งงดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ และวิสามัญทุกคณะ ขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกลางเดือนสิงหาคมนี้

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล พร้อมด้วย นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน แถลงข่าวถึงผลการประชุมวิป 3 ฝ่าย ที่มีนายชวนหลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในการประชุมโดยมีผู้แทนจากทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้า นและวุฒิสภาเข้าร่วมในการประชุม
    
โดย นายวิรัช กล่าวถึงมติในที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 2 สัปดาห์และให้มีการประชุมใน 29 และ 30 กรกฎาคมนี้ นอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบให้งดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ / คณะกรรมาธิการวิสามัญทุกคณะ ยกเว้นแต่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน นายวิรัช ยังกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯว่า จากนี้การพิจารณางบประมาณจะใช้
วิธีการประชุมโดยระบบ Zoom 100% สำหรับหน่วยงานที่อยู่ต่างจังหวัด เช่น การชี้แจงงบประมาณในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฎ และสำหรับการประชุมงบประมาณฯที่สภานั้นจะอนุญาตให้หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงในห้องประชุมกรรมาธิการเท่านั้น โดยทีมงานและผู้ติดตามจะให้ไปรับฟังการประชุมที่ห้องประชุมออนไลน์ 
    
ด้าน นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวถึง มติในที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายว่าเป็นไปตามข้อเสนอของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่แจ้งผ่านวิป 3 ฝ่ายเพื่อทราบ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ศบค.ข้อที่ 12 สำหรับพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมฝ่ายค้านเองจะขอเสนอให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อ แต่เมื่อรับฟังเหตุผลแล้วก็ต้องเคารพการตัดสินใจของประธานสภาผู้แทนราษฎร และที่ประชุมจึงยินดีให้ความร่วมมือในการงดประชุม
   
 

ทั้งนี้เมื่อจบ 14 วันแล้ว หากสถานการณ์ไม่เบาลงจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ซึ่งจะใช้วิธีในการงดประชุมต่อไปเรื่อยๆไม่ได้ ดังนั้นระหว่างการงดประชุม 14 วันนี้จะต้องคิดและเตรียมมาตรการให้พร้อมที่สุดเพื่อรับมือกับโควิด-19 เพื่อให้เราอยู่กับโควิดให้ได้แม้มันจะรุนแรง
   
อย่างไรก็ตามสำหรับการยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจการงดประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนใจฝ่ายค้านได้ ดังนั้นการเตรียมการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะต้องดำเนินต่อไป และเมื่อฝ่ายค้านได้ข้อสรุปแล้วก็จะต้องยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และสภาเปิดเมื่อไหร่ก็จะต้องเปิดอภิปราย ถึงแม้สภาจะปิดในเรื่องของการถ่วงดุล และการตรวจสอบรัฐบาล ฝ่ายค้านก็ยังจะต้องทำงานต่อไปโดยปกติ ซึ่งเมื่อฝ่ายค้านสรุปข้อมูลพร้อมแล้วคาดว่าจะยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ไม่เกินเดือนกลางเดือนสิงหาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด