Spring News

ด่วน! คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบปรับสูตรวัคซีน ซิโนแวค+แอสตร้าฯ เริ่มใช้ทันที

12 ก.ค. 2564 เวลา 6:32 น. 7

“อนุทิน” เผย กรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือบูธตอร์โดสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้า และ กระทรวงสาธารณสุข คาดจะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ราม 100,000 รายภายในสองสัปดาห์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่า สถานการณ์โควิด-19 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโควิดที่ระบาดอยู่ตอนนี้คือสายพันธุ์ เดลต้า และยังมีแนวโน้มที่จะ แพร่เชื้อไปยังต่างจังหวัดโดยเฉพาะ จังหวัดที่มีสถานประกอบการ โรงงาน ตลาดค้าส่ง 

กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์จะพบผู้ติดเชื้อสูงถึง 10,000 รายต่อวัน หรือ 1 แสนกว่ารายในสองสัปดาห์นี้ ส่งผลให้เกิดอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

วันนี้มาตรการที่จะดำเนินในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ ห้ามร่วมกลุ่มเกินกว่าห้าคน การจำกัดเดินทางข้ามจังหวัดลดจำนวนขนส่งสาธารณะ ข้ามจังหวัดระยะไกล ปิดสถานที่เสี่ยงและให้มีการ WFH ของพนักงานภาคเอกชนและภาครัฐ มากที่สุดเพื่อลดโอกาสการสัมผัสโรค  การเคลื่อนย้าย ลดการดำเนินกิจกรรมให้ได้มากที่สุด รวมถึงการปรับแผนการฉีดวัคซีน โดยจะระดมฉีดวัคซีนให้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยโรคเรื่อรั้ง ทั้ง 7 กลุ่มโรค และมีการตั้งเป้าการฉีดวัคซีน ให้ผู้ที่มีอายุ 64 ปีขึ้นไป และ ผู้ป่วย7 กลุ่มโรค ให้ได้ 1 ล้านภายใน 2 สัปดาห์นี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ระบาดรุนแรง เช่น กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะ สร้างภูมิคุ้มกันในให้ประชาชนมากกว่า ร้อยละ 80  จนถึงขณะนี้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วมากถึง 12ล้านโดส แต่ พบในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงสูงที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าไว้ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามจำนวนจึงมีความจำเป็นต้องเร่งให้กลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนตามระยะเวลา

ส่วนการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติวันนี้มีมติการประชุม 4 เรื่องคือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้สามารถฉีดวัคซีน โควิด-19 ต่างชนิดโดยเข็มที่หนึ่งเป็นซิโนแวคและเข็มที่สองเป็นเอสตราเซนิก้าได้ กำหนดให้ระยะเวลาห่างกันสามถึงสี่สัปดาห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายสายพันธุ์เดลต้า   โดยจะ จะสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้โรงพยาบาลต่างๆสามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรด่านหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย

เรื่องที่ 2 ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือบูธตอร์โดสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าโดยการให้วัคซีนเข็มที่สามห่างจากเข็มสองในระยะตั้งแต่สามถึงสี่สัปดาห์ขึ้นไปซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนสองเข็มแรกเกินสี่สัปดาห์แล้วดังนั้นสามารถดำเนินการฉีดกระตุ้นบูธเตอร์โดสโดยทันทีเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันสูง  ซึ่งไวรัสที่มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลต้านั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนเข็มที่สามให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจและเกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ซึ่งบูทเตอร์โดสจะเป็นวัคซีน ซิโนแวคหรือวัคซีนเอสตราเซนิก้าก็สามารถใช้ได้

ประเด็นต่อมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการใช้ชุดตรวจ  Rapid Antigen Test ในการตรวจทานเชื้อ โควิด-19 เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ โควิด-19  ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจ ในทางเลือกที่เพิ่มขึ้นและใช้เวลาน้อยลง โดยชุดตรวจต้องผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยปัจจุบันมีผู้มาขึ้นทะเบียนแล้ว 24 รายโดยจะอนุญาตให้ตรวจในสถานพยาบาลและหน่วยตรวจ ที่ได้รับรองมาตรฐานซึ่งในปัจจุบันมีมากกว่า 800 แห่ง  และในระยะถัดไปจะสามารถอนุญาตให้ตรวจเองที่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลที่เร็วและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ โดยทางกรมควบคุมโรค จะมอบหมายแนวทางการปฏิบัติให้กับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำกับและดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประเด็นสุดท้ายที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแยกกับที่บ้านและการแยกจากในที่ชุมชน หรือ Home Isolution  และ Community isolution  สำหรับผู้ป่วย โควิด-19 ที่มีเงื่อนไขเหมาะสมในการแยกกักตัวที่บ้าน โดยใช้กับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการป่วยใดใดเช่นเดียวกับการแยกกับในชุมชนจะใช้ในกรณีที่ในชุมชนมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากโดยทางกระทรวงสาธารณสุขสถานพยาบาลจะจัดอุปกรณ์วัดไข้และการวัดระดับ ระดับออกซิเจนในเลือดรวมถึงยาจัดให้กับผู้ป่วยที่แยกที่บ้านและชุมชนซึ่งทางสปสช. ได้อนุมัติแนวทางการเบิกจ่ายให้กับสถานพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ด่วน! คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบปรับสูตรวัคซีน ซิโนแวค+แอสตร้าฯ เริ่มใช้ทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด