Spring News

สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ต้อนรับ มท.2 ดันนิคมอุดรเพื่อประโยชน์ชาวอีสาน

12 ก.ค. 2564 เวลา 12:59 น.

สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานบริหารบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานฯ และนายพิสิษฐ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการผู้จัดการ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ มท.2 เพื่อผลักดันนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีเพื่อประโยชน์พี่น้องชาวอีสาน

นายกองเอกสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานบริหารบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานฯ และนายพิสิษฐ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการผู้จัดการ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมด้วย นายธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษารองประธานสภา​ผู้แทนราษฎร คนที่ 2 นายขจิต ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรม​อุดรธานี โดยมีนายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและเยี่ยมชมโครงการ

นายพิสิษฐ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการจัดการ กล่าวว่า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวแห่งแรกในภูมิภาคอีสาน ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประเภทอุตสาหกรรมสะอาดที่ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีมีพื้นที่ 2,170 ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกมีพื้นที่ 1,325 ไร่ และระยะที่สอง 845 ไร่ มีโรงงานได้ 80-100 โรงงาน การจ้างงาน 15,000-20,000 อัตรา มูลค่าการลงทุนประมาณ 74,000-100,000 ล้านบาท และอาคารคลังสินค้าทั้งสามหลังจะเสร็จภายในกลางเดือนหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เพื่อ SMEx Micro Factory อีก 100 ไร่ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเช่าโรงงานได้ เพียงนำเครื่องจักรและวัตถุดิบมา ก็สามารถทำการผลิตได้เลย

จุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี คือโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เกี่ยวโยงทั้งในและนอกประเทศ เส้นทางรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง ศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์ที่ดีเยี่ยม

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย กล่าวว่า อุดรธานีเป็นเมืองใหญ่ การมีนิคมอุตสาหกรรมถือเป็นการพัฒนาอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวอีสาน และภาคอุตสาหกรรม หากโครงการสำเร็จสามารถช่วยการจ้างงานได้ดี

นายวิเชียร ขาวขำ นายกฯ อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า จุดตัดถนนที่เป็นอันตรายคือ 5 แยกใกล้สถานีรถไฟหนองตะไก้ ซึ่งรถพ่วง รถเทรลเลอร์จะไม่สามารถเลี้ยวได้ ขณะนี้ได้มอบหมายให้ อบจ. เข้ามาดูแล พร้อมด้วยผู้บริหารนิคม หลังจากลงสำรวจพื้นที่ 2 ครั้ง ได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อบจ. บรรจุแผนและตั้งงบปี 65 จะรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว

จากนั้น นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่ดูบริเวณที่จะสร้างรางรถไฟภายนอกโครงการ 2.802 กม. ที่จะขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และนิคมฯสร้างเอง  และถนน Local Road ที่สร้างเสร็จแล้ว 1 กม. โดยจะขอขยายต่อถึงทางหลวงหมายเลข 216 ระยะทาง 12.74 กม. ที่จะเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟหนองตะไก้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด