Spring News

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศ ไม่มีนโยบายฉีดวัคซีนต่างชนิด เว้นมีอาการแพ้

14 ก.ค. 2564 เวลา 2:21 น. 3

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศ ไม่มีนโยบาบฉีดวัคซีนโควิดเข็ม1และเข็ม2ต่างชนิด และแนะนำให้ฉีดชนิดเดียวกันทั้ง 2เข็ม หากฉีดต่างชนิดกันทางราชวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

14 ก.ค.64 ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังไม่มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่างชนิดกัน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็ม ตามที่บริษัทผู้ผลิตได้รับอนุญาต"ยกเว้น" ผู้อยู่ในโครงการศึกษาวิจัย หรือ กรณีผู้ฉีดแพ้หรือมีอาการข้างเคียงรุนแรงจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก สามารถให้วัคซีนต่างชนิดกันในเข็มที่ 2 ได้ถ้าแพทย์เห็นสมควร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และหลีกเลี่ยง เพื่อให้ได้รับวัคซีนต่างชนิดหรือวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเวลาที่เหมาะสม ทางราชวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน

สามารถโทรสอบถามได้ที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 0 2078 9350 เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศ ไม่มีนโยบายฉีดวัคซีนต่างชนิด เว้นมีอาการแพ้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด