Spring News

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ ขึ้นทะเบียนด่วน รับเงิน 5 พัน

14 ก.ค. 2564 เวลา 5:20 น. 519

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ อย่าลืมขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรการ 40 เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้

สรุปมาตรการ เยียวยาประกันสังคมล่าสุด ที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์/เคอร์ฟิว แก่ประชาชน 9 กลุ่มอาชีพ ในพื้นที่สีแดง 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพ, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด กลุ่มไหนได้เงินเท่าไหร่

- ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินชดเชยค่าจ้าง 50% (ไม่เกิน 7,500 บาท) และเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท (รวมไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน)

- ผู้ประกอบการ/นายจ้าง รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อจำนวนลูกจ้าง (สูงสุดไม่เกิน 200 คน)

- ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนมาตรา 40

ทั้งนี้ในส่วนของ "ฟรีแลนซ์ หรืออาชีพอิสระ" ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็น "ผู้ประกันตนมาตรา 40" เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยให้ดำเนินการลงทะเบียนผ่านสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือเว็บไซต์ www.sso.go.th ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด