Spring News

เช็กเลย! เปิดพิกัดจุดตรวจโควิดฟรีในกทม. วันละ 6 แห่ง ตั้งแต่ 12 – 18 ก.ค. 64

14 ก.ค. 2564 เวลา 1:27 น.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร แจ้งพิกัดหน่วยบริการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2564 พร้อมแนะวิธีการรับบัตรคิวเข้าตรวจ

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร แจ้งพิกัดหน่วยบริการตรวจเชิงรุกโควิด-19  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป มีทั้งหมด 6 สถานที่ ต่อวัน ดังนี้

12 กรกฎาคม 2564

• กรุงเทพกลาง – ลานจอดรถ ศบส.39 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ เขต ดุสิต

• กรุงเทพเหนือ – โลตัส สาขาเลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา เขต ลาดพร้าว

• กรุงเทพตะวันออก – สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขต มีนบุรี

• กรุงเทพใต้ – วัดยาง ถนน อ่อนนุช เขต สวนหลวง

• กรุงธนเหนือ – ลานใต้สะพานพระราม 8 เขต บางพลัด

• กรุงธนใต้ – วัดราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ

13 กรกฎาคม 2564

• กรุงเทพกลาง – ลานกีฬาชุมชน-ดินแดง ถนน ประชาสงเคราะห์ เขต ดินแดง

• กรุงเทพเหนือ – โลตัส สาขาเลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา เขต ลาดพร้าว

• กรุงเทพตะวันออก – สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขต มีนบุรี

• กรุงเทพใต้ – วัดยาง ถนน อ่อนนุช เขต สวนหลวง

• กรุงธนเหนือ – ลานใต้สะพานพระราม 8 เขต บางพลัด

• กรุงธนใต้ – วัดราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เพิ่มจุดตรวจโควิด-19 อีกวันละหมื่นราย ในพื้นที่กทม. รู้ผลภายใน 30 นาที

• ชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test คืออะไร ตรวจยังไง จำเป็นแค่ไหนในวิกฤตนี้?

• เช็กรายชื่อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน Rapid Antigen Test ที่ อย. รับรอง

14 กรกฎาคม 2564

• กรุงเทพกลาง – ลานกีฬาชุมชน-ดินแดง ถนน ประชาสงเคราะห์ เขต ดินแดง

• กรุงเทพเหนือ – โลตัส สาขาเลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา เขต ลาดพร้าว

• กรุงเทพตะวันออก – สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขต มีนบุรี

• กรุงเทพใต้ – วัดยาง ถนน อ่อนนุช เขต สวนหลวง

• กรุงธนเหนือ – ลานใต้สะพานพระราม 8 เขต บางพลัด

• กรุงธนใต้ – วัดราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ

15 กรกฎาคม 2564

• กรุงเทพกลาง – ลานกีฬาชุมชน-ดินแดง ถนน ประชาสงเคราะห์ เขต ดินแดง

• กรุงเทพเหนือ – โลตัส สาขาเลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา เขต ลาดพร้าว

• กรุงเทพตะวันออก – สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขต มีนบุรี

• กรุงเทพใต้ – วัดยาง ถนน อ่อนนุช เขต สวนหลวง

• กรุงธนเหนือ – ลานใต้สะพานพระราม 8 เขต บางพลัด

• กรุงธนใต้ – วัดราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ

เช็กเลย! เปิดพิกัดจุดตรวจโควิดฟรีในกทม. วันละ 6 แห่ง ตั้งแต่ 12 – 18 ก.ค. 64

 

16 กรกฎาคม 2564

• กรุงเทพกลาง – วัดสามัคคีธรรม เขต วังทองหลาง

• กรุงเทพเหนือ – โลตัส สาขาเลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา เขต ลาดพร้าว

• กรุงเทพตะวันออก – สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขต มีนบุรี

• กรุงเทพใต้ – วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขต พระโขนง

• กรุงธนเหนือ – ลานใต้สะพานพระราม 8 เขต บางพลัด

• กรุงธนใต้ – วัดราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ

17 กรกฎาคม 2564

• กรุงเทพกลาง – วัดสามัคคีธรรม เขต วังทองหลาง

• กรุงเทพเหนือ – โลตัส สาขาเลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา เขต ลาดพร้าว

• กรุงเทพตะวันออก – สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขต มีนบุรี

• กรุงเทพใต้ – วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขต พระโขนง

• กรุงธนเหนือ – ลานใต้สะพานพระราม 8 เขต บางพลัด

• กรุงธนใต้ – วัดราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ

18 กรกฎาคม 2564

• กรุงเทพกลาง – วัดสามัคคีธรรม เขต วังทองหลาง

• กรุงเทพเหนือ – โลตัส สาขาเลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา เขต ลาดพร้าว

• กรุงเทพตะวันออก – สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขต มีนบุรี

• กรุงเทพใต้ – วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขต พระโขนง

• กรุงธนเหนือ – ลานใต้สะพานพระราม 8 เขต บางพลัด

• กรุงธนใต้ – วัดราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ

เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้

• บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา

• ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

ขั้นตอนการรับบัตรคิว (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 64)

1. เขตดินแดง - แจกวันต่อวัน เริ่มแจก 07.00 น. (400 คน) โทร. 02-2452-364 หรือ 02-2468-546

2. เขตลาดพร้าว - แจกล่วงหน้า 1 วัน เริ่มแจก 06.00 น. (900 คน) โทร. 02-5397-780

3. เขตมีนบุรี - แจกวันต่อวัน เริ่มแจก 06.00 น. (1,000 คน) โทร. 02-839-999 ต่อ 3621,3622 LINE: @wmcgi

4. เขตสวนหลวง - แจกล่วงหน้า 1 วัน เริ่มแจก 06.00 น. (200 คน) โทร. 095-163-5824

5. เขตบางพลัด - แจกล่วงหน้า 1 วัน เริ่มแจก 08.00 น. (900 คน) โทร. 090-9834-880

6. เขตราษฎร์บูรณะ - แจกล่วงหน้า 2 วัน ชั้น 1 ศูนย์ BFC เขต ราษฎร์บูรณะ เริ่มแจก 06.00 น. (900 คน) โทร. 02-4282-884 ต่อ 6820,6807

ทั้งนี้ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด