สั่งสอบ! รพ.เอกชนย่านเทพารักษ์ เรียกค่าจองเตียงผู้ป่วยโควิด 19 หลักแสนบาท

18 ก.ค. 2564 เวลา 4:24 น. 1

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สั่งสอบโรงพยาบาลเอกชน ย่านเทพารักษ์ หลังได้รับคลิปเสียงจากญาติผู้ป่วยโควิด 19 กล่าวอ้างว่าโรงพยาบาลมีการเรียกเก็บค่าจองเตียงผู้ป่วยโควิด 19 หลักแสน ทั้งที่ยังไม่มีการรักษาใดๆ

 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง การที่ประเทศไทยจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ไปได้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐก็ได้มีประกาศให้สถานพยาบาลเอกชน ให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และหากพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 ก็ให้ดำเนินการรักษาพยาบาลทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเมื่อกรม สบส.ได้รับข้อมูลคลิปเสียงว่ามีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เรียกเก็บเงินหลักแสน เพื่อจองเตียงสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยที่ยังไม่มีการรักษาพยาบาลใดๆ จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ของกรม สบส. ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น กรม สบส.สืบทราบว่าโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าว ตั้งอยู่ในย่านเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวดี แพทยสภา เผย รพ.เอกชน-องค์กรรัฐ สั่งวัคซีนmRNA เข้ามาเดือนนี้

• องค์การเภสัชกรรม เปิดราคา "วัคซีนโมเดอร์นา" ขายให้รพ.เอกชน โดสละ 1,100 บาท

• สบส.อนุญาต รพ.เอกชนโฆษณาจองวัคซีนได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

 จึงมีการประสานงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบข้อมูล และได้มีคำสั่งไปถึงโรงพยาบาลฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำที่ กรม สบส.ภายในสัปดาห์หน้า หากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินค่าจองเตียงจริงตามที่ถูกกล่าวอ้าง ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการสถานพยาบาลก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 36 ในฐานที่ไม่ควบคุมดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยซึ่งอยู่ในสภาพอันตราย จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการในลักษณะของกาาเรียกเก็บเงินเพื่อจองเตียงผู้ป่วยโควิด 19 ต่อไป

 ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้ประชาชนไทยที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้ทั้งรัฐ และเอกชน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ กรม สบส.จึงขอกำชับให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 อย่างเต็มความสามารถ ห้ามเอาค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขในการรักษา โดยเมื่อมีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ขอให้สถานพยาบาลจัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหากประชาชนประสบปัญหาหรือข้อสงสัยในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชน ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน กรม สบส. 1426

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด