Spring News

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แจงจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ ร่วมกับกรมควบคุมโรคเท่านั้น

19 ก.ค. 2564 เวลา 1:15 น. 1

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชี้แจงกรณีจัดหาวัคซีนชนิด mRNA จากบริษัท "ไฟเซอร์" ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดหาร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น

จากตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระบุมี 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่สามารถดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ล่าสุด วันที่ 18 ก.ค. 64 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  ได้ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติขอแจ้งว่า การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA จากบริษัท "ไฟเซอร์" ทางสถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดหาร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด