Spring News

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้เช็กสิทธิ์จอง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ภายในวันนี้

19 ก.ค. 2564 เวลา 3:29 น. 19

หลังจากที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการ เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม"  ล่าสุดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถเช็กข้อมูล และสถานะการชำระเงินในระบบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีนต่อไป

19ก.ค.64 จากที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้มีการลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 40,000 ราย ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในกรุงเทพ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์วัคซีน"ซิโนฟาร์ม" ในรอบแรกทั้งหมด 60,000 ราย สำหรับผู้ที่ยังลงทะเบียนไม่ได้ ให้รออีก 1 สัปดาห์ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะแจ้งเปิดระบบการจองอีกครั้ง

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่ทางเพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้แจ้งว่า ขณะนี้ระบบการลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชน ในรอบแรก วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ได้มีผู้เข้าจองครบตามจำนวนแล้ว พร้อมกับการปิดเพื่อพัฒนาระบบ ทำให้ผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ยังไม่สามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้
 

 

ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แจ้งว่า สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" ผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถกลับเข้ามาตรวจสอบข้อมูล และสถานะการชำระเงินในระบบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนของการทำแบบคัดกรอง และใบยินยอมการฉีดวัคซีน เพื่อติดต่อเข้ารับวัคซีนตามวัน-เวลาที่ได้นัดหมายต่อไปได้อีกครั้ง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป แต่สำหรับ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ยังไม่ผ่านขั้นตอนการจองวัคซีนและโอนเงิน จะยังไม่สามารถเข้าระบบได้ในครั้งนี้ โปรดรอการจัดสรรอีกครั้งในรอบต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้เช็กสิทธิ์จอง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ภายในวันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด