Spring News

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยขั้นตอนการจอง วัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชน

17 ก.ค. 2564 เวลา 7:45 น. 18

วัคซีนซิโนฟาร์ม วัคซีนทางเลือกที่หลายคนรอคอย ตอนนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. จำนวน 40,000 คน ราคาอยู่ที่โดสละ 777 บาท รวม 2 โดส 1,554 บาท

การจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม 40,000  ราย สำหรับประชาชน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมสมทบในการส่งต่อวัคซีนให้กับผู้ด้วยโอกาสและกลุ่มเปราะบางทางสังคมในรอบแรกนี้ จำนวน 10,000 ราย ส่วนขั้นตอนการจองจะเป็นอย่างไรนั้น มาเช็ก กันได้เลย

วัคซีน

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผู้จองสิทธิ์

- ผ่านเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th
- แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

*การดาวน์โหลดแอปอยู่ระหว่างรออนุมัติจากระบบ iOS ใน App Store และ Android ใน Play Store

โปรดอ่าน!! การลงทะเบียนรับสิทธิ์ผู้ฉีดวัคซีนจะต้องเป็นบุคคลที่ระบุตามเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

*สำหรับบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนจะต้องกรอก Laser ID หรือ เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนด้วย

**สามารถลงทะเบียนแทนบุคคลอื่นได้ โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะรับสิทธิ์ เท่านั้น เมื่อลงทะเบียนและโอนเงินแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ทุกกรณี

ขั้นตอนที่ 2 จองวัคซีนและบริจาค

1 สิทธิ์การจอง : วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ราคา 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยระบุข้อมูลการจองตามขั้นตอน ดังนี้

- เลือกกลุ่มที่ประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาควัคซีน

- เลือกโรงพยาบาลและวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน

- บริจาคเพิ่มเติมสมทบทุนเพื่อการป้องกันและรักษาโควิด-19 ตามจิตศรัทธา (ไม่สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้)

- ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนจองวัคซีน

- กดยืนยันชำระเงิน เพื่อรับ QR Code แจ้งยอดชำระทั้งหมด

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินการจองวัคซีน

บันทึกคิวอาร์โค้ด และนำไปสแกนชำระผ่านแอปพลิเคชั่นทุกธนาคาร ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง กรณีเกินกำหนดชำระเงิน ผู้จองสิทธิ์จะไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในรอบนี้ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอยืนยันสถานะการชำระเงินในระบบภายใน 2 วันทำการ ท่านจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

ขั้นตอนที่ 4 ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน

โดยหลังจากทำแบบคัดกรองและใบยินยอมเสร็จสิ้น จะได้รับ QR Code ให้ท่านบันทึกเก็บไว้เพื่อนำไปติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันที่นัดหมาย

ขั้นตอนที่ 5 เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 ตามนัด

เริ่มเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 โดยนำ QR Code พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ติดต่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ตามวันนัดหมายกับโรงพยาบาลที่เลือก และชำระค่าบริการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลโดยตรง ทั้งนี้ ติดตามการประกาศแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนอีกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

Cr. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด