ด่วน ปรับเวลาบริการฉีดวัคซีนโควิด ผู้หญิงตั้งครรภ์และผู้มีน้ำหนัก 100 กก.

22 ก.ค. 2564 เวลา 6:08 น. 2

ล่าสุด มีประกาศปรับเวลาให้บริการ walk-in ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับหญิงตั้งครรภ์อายุ 12 สัปดาห์ขึ้นไปและผู้มีน้ำหนักตัว 100 กก.ขึ้นไปเป็นเวลา 13.00-17.00 น. เริ่ม 23-31 ก.ค นี้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ยังคงกำหนดเป็นเวลาตามเดิม

22 ก.ค.64 ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการวัคซีน COVID-19 ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่อลดความแออัดและลดการติดเชื้อ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ที่มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่รวมผู้ติดตาม ที่จะเข้ารับวัคซีน (เข็มที่ 1 AstraZeneca) รูปแบบ On-site โดยมีการเปลี่ยนแปลงเวลา เป็นเวลา 13.00 น. - 17.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2564  

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในรูปแบบ On - site ยังคงเป็นเวลาเดิม คือ 09.00 น. - 17.00 น.   ไม่รวมผู้ติดตาม ที่จะเข้ารับวัคซีน (เข็มที่ 1 AstraZeneca)

ด่วน ปรับเวลาบริการฉีดวัคซีนโควิด ผู้หญิงตั้งครรภ์และผู้มีน้ำหนัก 100 กก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด