svasdssvasds

สธ.แจง #เก็บไฟเซอร์ไว้ให้ใคร หลังให้ บุคลากรแพทย์ ฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็ม3

สธ.แจง #เก็บไฟเซอร์ไว้ให้ใคร หลังให้ บุคลากรแพทย์ ฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็ม3

กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจง #เก็บไฟเซอร์ไว้ให้ใคร หลังดราม่าให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม3  โดยอ้างว่าไทยมีวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าอยู่แล้ว ส่วนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส จะเสนอเป็นวัคซีนสนับสนุนในแผนการฉีดวัคซีนที่กำหนดไว้

กรณีที่มีเอกสารหลุดออกมาว่าจะฉีดบูสเตอร์โดส เข็ม 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์ เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ทำให้ประชาชนตั้งคำถามว่า "วัคซีนไฟเซอร์" ที่จะมาสิ้นเดือนนี้ บุคลากรทางการแพทย์จะได้ฉีดหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่บุคลากรด้านการแพทย์จะได้รับวัคซีนซิโนแวคครบสองเข็มเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือนแล้ว การใช้วัคซีนบูสเตอร์โดส สามารถเริ่มได้เลยซึ่งในขณะนี้มี "วัคซีนเเอสตร้าเซนเนก้า" อยู่ก็สามารถนำมาใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้เลยเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มคนทำงานด่านหน้า  และหากในอนาคตมีการนำเข้าวัคซีนชนิดอื่นก็สามารถนำมาจัดสรรฉีดให้กับบุคลากรได้เช่นกัน

สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งเป็นวัคซีนบริจาคจำนวน 1.5 ล้านโดส ทางคณะกรรมการวิชาการได้ทำข้อเสนอการ จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาร่วมสนับสนุนกับแผนการฉีดวัคซีนของประเทศ ซึ่งคือการใช้วัคซีนซิโนแวคร่วมกับวัคซีนเเอสตร้าเซนเนก้าสลับเข็ม และ การฉีดบูสเตอร์โดสและการฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ซึ่งต้องดูว่าวัคซีนไฟเซอร์จะเข้ามาสนับสนุนตรงส่วนไหน

โดยข้อเสนอในเบื้องต้นจะเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด่านหน้าที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ

กลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค โดยจะมีการระดมฉีดวัคซีนให้กับในพื้นที่ซึ่งมีการระบาดให้ได้ครอบคลุมก่อน ไม่ได้เป็นการกำหนดว่าวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสจะให้กับกลุ่มใดเป็นพิเศษแต่จะเข้ามาอยู่ในแผนงานตามปกติของแผนการกระจายวัคซีนอยู่แล้ว

ส่วนของการเพิ่มกลุ่มสตรีมีครรภ์ให้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเข้ารับวัคซีนเนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์มีสูงขึ้นและมีผลกระทบต่อเด็กในครรภ์จึงกำหนดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะต้องได้รับวัคซีนในพื้นที่ซึ่งมีการระบาดสูง

สธ.แจง #เก็บไฟเซอร์ไว้ให้ใคร หลังให้ บุคลากรแพทย์ ฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็ม3

related