สสจ.บุรีรัมย์ แจงกรณีบุคลากรการแพทย์-ด่านหน้า ได้ฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 3

25 ก.ค. 2564 เวลา 4:15 น. 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบบุรีรัมย์ ออกประกาศชี้แจงกรณีบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มีศักยภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบบุรีรัมย์ (สสจ.บุรีรัมย์) ชี้แจงกรณีบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 โดยระบุว่า

ออกประกาศตามที่ปรากฎว่า มีการเผยแพร่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 3 ในเขตพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ขอชี้แจงดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• สธ.แจง #เก็บไฟเซอร์ไว้ให้ใคร หลังให้ บุคลากรแพทย์ ฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็ม3

• COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 99 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 279,576 โดส

• เช็กที่นี่! สภากาชาด เปิดรายชื่อ 38 อบจ. ขอจัดสรรวัคซีน โมเดอร์นา

เนื่องจากมีการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายในการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบริการด่านหน้า เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มีศักยภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมากขึ้น ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ประกอบกับ มีข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ให้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 แก่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข

สสจ.บุรีรัมย์ แจงกรณีบุคลากรการแพทย์-ด่านหน้า ได้ฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 3

จึงเป็นเหตุให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง จัดเตรียมวัคซีนจำนวน 7,964 โดส เพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ให้บริการด่านหน้า และได้ดำเนินการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า กระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบริการด่านหน้าแล้ว จำนวน 3,533 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความปลอดภัยแก่บุคลากรการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าตามนโยบายดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด