svasdssvasds

เช็กเลย! "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิด 24 โรงพยาบาล จุดฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"

เช็กเลย! "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิด 24 โรงพยาบาล จุดฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรอบแรก สามารถเลือกวันเข้าฉีดวัคซีน 24 โรงพยาบาล จุดฉีดวัคซีนใกล้บ้าน

จากที่ทางราชวิทยาลัยจฬาภรณ์ ได้ประกาศให้มีการจองฉีดวัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชนทั่วไป ล่าสุด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรอบแรกได้สำเร็จและจะเข้าจองวัคซีนในวันพรุ่งนี้ (27 กรกฎาคม 2564) ตั้งแต่เวลา 10.10 น. จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ท่านสามารถเลือกวันเข้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการ ระหว่างวันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 และชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมกับทางโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง

รายชื่อโรงพยาบาลที่รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ดังนี้

เช็กเลย! "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิด 24 โรงพยาบาล จุดฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"

หมายเหตุ: อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุก ๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรก และพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันที เท่านั้น!!

- ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ ให้ตรงกับผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด