Spring News

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เก็บตกกลุ่มแรก เปิดสิทธิ์ จองวัคซีนซิโนฟาร์ม

25 ก.ค. 2564 เวลา 5:19 น. 10

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดสิทธิ์จองวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม 27-28 ก.ค. นี้ สำหรับประชาชน เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก 18 ก.ค.64 ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย 

25 ก.ค. 64 หลังจากที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศเปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา โดยกำหนด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ (ตามเลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง) สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ราคา 1,554 บาท ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนลงทะเบียนจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่า เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ขอทำงานเก่าให้เสร็จก่อนเริ่มใหม่ตามสัญญา เปิดสิทธิ์จอง วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก (18 กรกฎาคม 2564) ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเปิดให้ท่านเข้าจองวัคซีนได้ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. จนถึง 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง

1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564

หากท่านไม่ได้เข้ามาดำเนินการวัคซีนและโอนเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติ และหากท่านยังมีความประสงค์ในการจองวัคซีนซิโนฟาร์มท่านจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ในครั้งต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เก็บตกกลุ่มแรก เปิดสิทธิ์ จองวัคซีนซิโนฟาร์ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด