Spring News

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด ผ่าน 4 ค่ายมือถือ

28 ก.ค. 2564 เวลา 1:45 น. 23

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมเปิดจองคิวนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรค ผ่าน 4 ค่ายมือถือ เริ่ม 1-31 ส.ค. 64

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงคมนาคม โดยกรมการแพทย์ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 1 (AstraZeneca) ผ่าน 4 ค่ายมือถือ เอไอเอส (AIS) ทรู (TRUE) ดีแทค (DTAC) และ เอ็นที (NT) โดยเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

1. ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป วันละ 10,000 โดส

2. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน (100 กก.ขึ้นไป หรือค่า BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน วันละ 10,000 โดส

3. ไม่รวมผู้ติดตาม

4. เริ่มจองพร้อมกัน วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

5. โปรดติดตามวิธีการจองจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่านเท่านั้น

6. ระยะเวลาฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยว:

ขอความร่วมมือประชาชนในการดำเนินการนัดหมายการรับบริการวัคซีนตามช่วงเวลาต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นการกระจายเวลาในการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งหลีกเลี่ยงความแออัด ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ตลอดจนทำให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ