Spring News

ราชกิจจานุเบกษา ห้ามชุมนุม มั่วสุม ทั่วราชอาณาจักร ฝ่าฝืนคุก 2 ปี มีผลทันที

04 ส.ค. 2564 เวลา 3:13 น. 38

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ามชุมนุม มั่วสุม หรือทำกิจกรรมทั่วประเทศ ที่เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด 19 ฝ่าฝืนจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 (ฉบับที่ 9) 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยมีใจความสำคัญว่า "จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทวีความรุนแรง และมีการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด 19 ที่สามารถแพร่กระจายและติดต่อกันได้ง่าย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จึงขอกำหนดห้ามมิให้มีการชุมนุม มั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนทั่วราชอาณาจักร ยกเว้น

  • การรวมตัวเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  • การรวมตัวเพื่อรักษาพยาบาล
  • การรวมตัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
  • การรวมตัวเพื่อประชุมคอนเฟอร์เรนซ์หรือการออกกำลังกายในที่กำหนดไว้
  • การรวมตัวเพื่อจัดกิจกรรมโดยผ่านการเห็นชอบของหน่วยงาน

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป"

ราชกิจจานุเบกษา ห้ามชุมนุม มั่วสุม ทั่วราชอาณาจักร ฝ่าฝืนคุก 2 ปี มีผลทันที

ราชกิจจานุเบกษา ห้ามชุมนุม มั่วสุม ทั่วราชอาณาจักร ฝ่าฝืนคุก 2 ปี มีผลทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ