Spring News

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

05 ส.ค. 2564 เวลา 5:10 น. 69

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติเครื่องวัดประมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว ที่ผลิตหรือนำเข้าในประเทศแล้ว 52 รายการ ตรวจสอบได้ที่นี่!

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่กำหลังระบาดอย่างหนักในประเทศไทย โดยในวันนี้ มียอดผู้ติดเชื้อสูงกว่า 20,920 ราย ติดเชื้อสะสม 693,305 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 160 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,663 ราย และหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 17,929 ราย

การดูแลตัวเองให้ปลอดภัยมีหลากหลายวิธี และอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราปลอดภัยจากโควิดก็คือ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้อนุมัติเครื่องวัดประมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) แล้ว จำนวน 52 รายการ

ประชาชนสามารถตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว ที่ได้รับอนุญาตจากอย.ได้ที่นี่ 

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

อย. อนุมัติ เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้ว 52 รายการ

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ