svasdssvasds

การต่อสู้ทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ ในมุมมองของ สุรชาติ บำรุงสุข

ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข วิเคราะห์แนวทางการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ รวมถึงกติกาที่ทำให้ประเทศถึงทางตัน ก่อนตบท้ายด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่สร้างทั้งวิกฤตและโอกาสให้กับผู้นำไทย

ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข วิเคราะห์แนวทางการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ในรายการสุดกับหมาแก่ ช่อง Nation TV 22 ดำเนินรายการโดยดนัย เอกมหาสวัสดิ์

โดยในประเด็นที่ว่า สิ่งที่มีอิทธิพลกับแนวคิดและแนวทางการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศอย่างรวดเร็ว มีที่มาจากอะไร ?

ศ.ดร.สุรชาติ ได้แสดงความคิดเห็นว่า เป็นเพราะในโลกยุคปัจจุบันนั้น สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้คนรุ่นใหม่ซึมซับและคุ้นชิน ส่งผลให้แนวทางการต่อสู้แตกต่างจากในอดีต อาทิใน ยุค 14 ตุลาคม 2516   

สุดกับหมาแก่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แต่อาจารย์มองว่า สิ่งที่เป็นปัญหาและเป็นตัวเร่งให้เกิดการต่อต้าน และอาจจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก ก็คือการออกแบบกติกาในการปกครองประเทศอย่างไม่เป็นธรรม อย่างรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่ยิ่งวางกฎวางกติกาเพื่อพยายามรักษาอำนาจมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งก่อให้การท้าทาย และผลักประเทศให้เข้าสู่ทางตัน

สุดกับหมาแก่

และสำหรับสถานการณ์ในวันนี้ ที่ไทยต้องประสบกับการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด อาจารย์มองว่า เป็นสถานการณ์ที่สร้างทั้งวิกฤตและโอกาสให้กับรัฐบาลประยุทธ์ เพราะโควิดเหมือนกับว่า เป็นสิ่งที่เข้ามาเปลือยให้เห็นถึงศักยภาพ ขีดความสามารถของรัฐ ร่วมถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ

สุดกับหมาแก่

related