svasdssvasds

วิโรจน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล ต้านกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งผู้จัดหาวัคซีน

วิโรจน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล ต้านกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งผู้จัดหาวัคซีน

วิโรจน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล ต้านรัฐบาลเตรียมออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งผู้จัดหาวัคซีน ชี้เล็งเห็นหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า แต่ก็มิได้ตระเตรียม หรือกระจายความเสี่ยงเอาไว้อย่างที่ควรจะเป็น ก็ควรต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

เผยเอกสารเตรียมออกกฎหมายนิรโทษกรรม

จากกรณีวันที่ 6 สิงหาคม 2564 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้เปิดเผยเอกสารนำเสนอ เพื่อตรา พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.... (ดาวน์โหลด https://www.moveforwardparty.org/.../08/4.1-Royal-Act.pdf )

โดยในเอกสารมีใจความหลักคือเสนอให้มีการออกกฎหมาย เพื่อจำกัดความรับผิดของบุคลากรสาธารณสุขและสถานพยาบาลในระดับต่างๆ ที่ทำงานปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แต่มีการรวมถึงข้อ 7. ว่าด้วย “บุคคล/คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือบริหารวัคซีน”

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพื่อไทย ก้าวไกล ซัดกันเอง ส่งผลกระทบกับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือไม่ ?

ยุทธพงศ์ ลั่น ลาออกจาก ส.ส. หากพบทุจริตงบกลาง ตีเช็คเปล่าให้บิ๊กตู่

จับตา ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เปลี่ยนม้ากลางศึก เปลี่ยนนายกฯ กลางสภา ?

พรรคก้าวไกลแถลง ต้านรัฐบาลออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งผู้จัดหาวัคซีน

โดยในวันนี้ (8 สิงหาคม 2564) วิโรจน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล กล่าวในการแถลงข่าวพรรคก้าวไกลประจำสัปดาห์ว่า “พรรคก้าวไกลเห็นด้วย หากจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยสุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติ ของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ก็คงไม่มีใครแย้ง

แต่การที่จะปกป้องบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในการจัดหา และบริหารจัดการวัคซีนด้วย ล้วนทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ ที่กำลังประสบกับทุกข์ภัยอย่างแสนสาหัส เดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้า คับแค้นจนน้ำตาเป็นสายเลือด ไม่พอใจอย่างยิ่ง เพราะมีประชาชนตายด้วยโรคระบาดเป็นจำนวนมาก

เด็กเล็กๆ หลายคนต้องเป็นกำพร้า เกิดจากการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องกับหลักวิชา หรือผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่บนวารสารวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติไว้แล้ว หรือเล็งเห็นหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า แต่ก็มิได้ตระเตรียม หรือกระจายความเสี่ยงเอาไว้อย่างที่ควรจะเป็น เบิกจ่ายล่าช้าอย่างที่ไม่ควรจะเป็น

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

ดังนั้น บุคคล หรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ก็ควรต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ส่วนจะถูก หรือผิด ศาลท่านจะเป็นผู้วินิจฉัยเอง ไม่ควรที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับตนเองล่วงหน้า เยี่ยงคณะรัฐประหารเช่นนี้

ที่มา พรรคก้าวไกล - Move Forward Party

related