svasdssvasds

พรรคไทยสร้างไทย สมาคมทนายความฯ เตรียมยื่นฟ้องบิ๊กตู่ ศุกร์ 13 สิงหาคมนี้

พรรคไทยสร้างไทย สมาคมทนายความฯ เตรียมยื่นฟ้องบิ๊กตู่ ศุกร์ 13 สิงหาคมนี้

พรรคไทยสร้างไทย สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เตรียมยื่นฟ้องนายกฯ ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 13 สิงหาคม 2564

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ พรรคไทยสร้างไทย ประกอบด้วยนายโภคิน พลกุล นายวัฒนา เมืองสุข กลุ่มคนรุ่นใหม่ และผู้เสียหายจากการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผิดพลาดของรัฐบาล ได้มาพบนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย (นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์) เพื่อติดตามผลการดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการประชุมมีข้อสรุป ดังนี้

1. รัฐมีหน้าที่ต้องควบคุมและป้องกันโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ

เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนรัฐมีหน้าที่ต้องควบคุมและป้องกันโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 และ 55 ตามลำดับ

พรรคไทยสร้างไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิต จำนวนมาก

สถานการณ์ของโควิด-19 ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่า มีผู้ติดเชื้อสะสมถึง 707,659 ราย เสียชีวิต 6,066 คน เป็นผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวจำนวน 213,444 คน รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 78,733 คน ทำให้ผู้ป่วยล้นเกินจากระบบสาธารณสุขปกติถึง 134,671 คน ต้องรักษาตัวนอกระบบสาธารณสุขปกติ ได้แก่ รักษาตัวโรงพยาบาลสนาม 70,281 คน รักษาตัวด้วยการกักตัวในบ้านหรือในชุมชน (Home/Community Isolation) 55,177 คน รักษาตัวอยู่ในที่อื่นที่ไม่สามารถระบุได้อีก 9,213 คน

3. นายกฯ ล้มเหลวในการบริหารสถานการณ์โควิด-19

สาเหตุของความล้มเหลวของการบริหารสถานการณ์โควิด-19 เกิดจากความบกพร่องอย่างร้ายแรงของนายกรัฐมนตรีที่ปล่อยปละละเลยจนเกิดการแพร่ระบาดถึง 4 ระลอก รวมทั้งบริหารจัดการวัคซีนผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงทำให้จํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนระบบสาธารณสุขปกติไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจํานวนมากดังกล่าวได้ ทำให้ผู้ป่วยบางรายไม่ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในที่สาธารณะหรือบ้านพักตนเอง

พรรคไทยสร้างไทย

4. นายกฯ รวบอำนาจในการจัดการโควิด แต่กลับปล่อยปละละเลย

การที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และขยายเวลาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยรวมอำนาจรักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับไว้ที่ตนเองแต่เพียงผู้เดียว แต่กลับปล่อยปละละเลยจนเกิดความเสียหายดังกล่าวอันเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

พรรคไทยสร้างไทย

5. มีประชาชนร่วมเข้าชื่อนายกฯ 7 แสนรายชื่อ

พรรคไทยสร้างไทยได้เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าสมควรฟ้องรัฐบาลในประเด็นนี้หรือไม่ ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าชื่อเห็นด้วยให้ฟ้องรัฐบาลถึง 700,000 คน ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรฟ้องนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพียงผู้เดียว

ส่วนผู้เสียหายหากมีเพิ่มเติมก็อาจจะเพิ่มด้วยการขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง หรือโดยวิธีร้องสอดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ ได้ร่างฟ้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วและจะนำไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 10.30 น.

พรรคไทยสร้างไทย

ที่มา พรรคไทยสร้างไทย

related