Breaking News : บอร์ด อภ. สั่งชะลอซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด รอตรวจสอบคุณภาพ

12 ส.ค. 2564 เวลา 8:02 น. 151

Breaking News : ประธานบอร์ดอภ. สั่งชะลอการทำสัญญาซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด ออกไปก่อน รอผลตรวจสอบคุณภาพโดยละเอียดเพิ่ม

นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและในฐานะประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรมได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลราชวิถี ให้ดำเนินการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 ATK  จำนวน 8.5 ล้านชุด เป็นการเร่งด่วน ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และตามคุณสมบัติที่ โรงพยาบาลราชวิถี และ สปสช. ต้องการ โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่าน  ได้ทำการคัดเลือกผู้เสนอราคา ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในราคาประมาณชุดละ 70 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว          

เนื่องจากบางหน่วยงานมี ความห่วงใยและไม่มั่นใจในคุณภาพของชุดตรวจ และมีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสินค้า องค์การฯ จึงขอชะลอการดำเนินการในขั้นตอนการทำสัญญาออกไปก่อน  โดยองค์การฯและ อย. จะเร่งทำการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ซึ่งความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวทุกขั้นตอน เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาเหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ