svasdssvasds

กทม.ออกประกาศ สั่งเปิดธนาคาร-สถาบันการเงินในห้างฯ ได้ถึง 2 ทุ่ม เริ่ม 18 ส.ค.

กทม.ออกประกาศ สั่งเปิดธนาคาร-สถาบันการเงินในห้างฯ ได้ถึง 2 ทุ่ม เริ่ม 18 ส.ค.

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกประกาศ ฉบับที่ 40 สั่งเปิดธนาคาร-สถาบันการเงินในห้างฯ ได้ถึง 20.00 น. เริ่ม 18 ส.ค.นี้

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร(กทม.) มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ครั้งที่ 24/2564 โดยมีมติเห็นชอบปรับการบังคับใช้บางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้แจ้งให้ กทม.ดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ในการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กองทัพจับมือสหรัฐฯ แถลงปัดข่าว AFRIMS ในไทยปล่อยเชื้อโควิด-19 ระบาด

ครม.อนุมัติ 9.3 พันล้าน ซื้อวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์" รวม 30 ล้านโดส ถึงไทยไตรมาส 4

กรมอนามัย ห่วงเด็ก 12-18 ปี พบแนวโน้มติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง บัตรเครดิต หรือการให้สินเชื่อ ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.2564 เป็นต้นไป

กทม.ฉบับ40 กทม.ฉบับ40

related