Spring News

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา39 40 ช่วยเหลือ29 จังหวัด เงินเริ่มโอนเข้าวันนี้ ?

23 ส.ค. 2564 เวลา 8:59 น. 761

ช่วงนี้หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเงินเยียวยาจากประกันสังคมกันสุดๆ เพื่อนำเงินมาต่อลมหายใจช่วงที่โควิด-19ระบาด ที่ต้องลำบากกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33 39 40 ใน 29จังหวัดสีแดงเข้มที่ได้รับผลกระทบ วันนี้จะพามาเช็กดูว่ามาตราไหนเข้าวันอะไร

เงินเยียวยาประกันสังคมต่อลมหายใจให้ผู้ประกันตน

หนึ่งในเงินที่จะมาต่อลมหายใจให้ผู้คนใน29 จังหวัดสีแดงเข้มให้พอได้มีเงินหมุนไปจับจ่ายในชีวิตประจำวันคือเงินเยียวยาประกันสังคม ซึ่งก่อนหน้านี้เงินช่วยเหลือดังกล่าวก็ได้ทยอยๆเข้าบัญชีให้ผู้ที่ได้รับสิทธิแล้วเรื่อย ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิในมาตรา33 ส่วนมาตรา39 , 40 ช่วงนี้เงินก็เริ่มทยอยเข้าแล้วเช่นกัน ดังนั้นใครที่ลงทะเบียนไปให้เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา39 ,40 หรือควรเช็กดูว่าเงินเริ่มเข้าตามเลขบัตรประชาชนแล้วหรือยัง ?

ช่วงนี้ประกันสังคมกำลังทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโควิด ช่วงนี้ประกันสังคมกำลังทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ขยายเวลา ม.40 ถึง 10 ส.ค. 64 จ่ายสมทบ รับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40  

 เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 "ไม่ได้รับสิทธิ" สถานะแบบนี้ทำอย่างไร

• เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 กลุ่ม 16 จังหวัด วันศุกร์ 20 ส.ค.64

เช็กเลยมาตราไหนเข้าวันอะไร ?

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา39 40 ช่วยเหลือ29 จังหวัด เงินเริ่มโอนเข้าวันนี้ ?

ทั้งนี้ใครอยู่ในพื้นที่ 29จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้วลงทะเบียนไปแล้ว และเช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา39 มาตรา40 ไปแล้วว่าได้รับสิทธิช่วยเหลือ แต่...อยากให้มาลองเช็กว่าเงินจะเข้าวันไหนบ้างอีกครั้งเพื่อความชัวร์ โดย #สปริงนิวส์ ได้รวบรวมข้อมูลมาจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

-ม.39 คนที่ลงทะเบียนภายใน 31 ก.ค. 2564 ใน 13 จังหวัดแรก โอนเงิน 23 ส.ค. 2564

-ม.40 คนที่ลงทะเบียนภายใน31 ก.ค. 2564  ใน 13 จังหวัดแรก //โอนเงิน 24-26 ส.ค. 2564

-ม.39 และม.40  คนที่ลงทะเบียนภายใน 3 ส.ค. 2564 ใน 16 จังหวัดหลัง  โอนเงิน 27 ส.ค. 2564

อย่างไรก็ตามหากใครที่เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา39 มาตรา40 ว่าตัวเองได้รับสิทธิแล้วก็รอเงินเข้าตามวันและเวลาที่แจ้งไปเบื้องต้นนี้ ส่วนใครที่ผู้ประกันตนมาตรา 39  หรือมาตรา 40 ที่ยังไม่ได้เช็กคุณสามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยา ดังนี้

-เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/

-เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ(ผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือผู้ประกันตนมาตรา 40)

-กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก

-กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพภาพ

-คลิกคำว่าค้นหา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ