ขั้นตอน เช็กสิทธิ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยา 5,000 บาท

18 ส.ค. 2564 เวลา 4:35 น. 1.2k

ขั้นตอน เช็กสิทธิ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 วิธีตรวจสอบสถานะ ไม่พลาดรับเงินเยียวยา 5,000 บาท สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ อย่าลืมขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบ ผู้บัญชีพร้อมเพย์ และตรวจสอบสถานะรับเงิน

ขั้นตอนสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

- อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

- สมัครผ่านเว็บประกันสังคม www.sso.go.th เลือกขึ้นทะเบียนมาตรา 40

- หรือจะสมัครผ่าน 7-11, Big C , ธนาคาร ธกส. ฯลฯ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

จากนั้นให้ผู้ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ดำเนินการจ่ายเงินสมทบผ่านช่องทาง 7-11, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีฯม ธนาคาร ธกส., ตู้บุญเติม หรือสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ เลือกจ่ายเงินสมทบรายเดือนได้ 3 รูปแบบ ครอบคลุมการคุมครองที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท (คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต)
  • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท (คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ)
  • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท (คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร)

จากนั้นให้ "ผู้พร้อมเพย์กับบัตรประชาชน" เงินจะถูกโอนเข้า 5,000 บาท ตามรอบของแต่ละกลุ่ม สามารถเช็กสิทธิสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ตรวจสอบสถานะ ล่าสุดผ่าน sso.go.th 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ