Spring News

"นนท์พร้อม" เพิ่มผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง เป็นกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิด

24 ส.ค. 2564 เวลา 3:55 น. 300

"นนท์พร้อม Pfizer Day"  เพิ่ม "โรคความดันโลหิตสูง" เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคชีนโควิด-19 เนื่องจากพบว่า มีรายงานการเสียชีวิตจากโรคโควิดมากเป็นอันดับหนึ่ง ผู้ป่วยโรคนี้จึงจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด

24 ส.ค. 64 จากกรณีที่ทาง "นนท์พร้อม Pfizer Day" เปิดให้กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนรับวัคซีนไฟเซอร์แล้ว ตั้งแต่วันนี้ 21 - 24 ส.ค. 64 ซึ่ง กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน 

  • ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)
  • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง)
  • กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง  (ต้องนำหลักฐานมาแสดง อาทิ สมุดประจำตัว หรือใบนัดหมอ)
  • เด็กอายุ 12-17 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด ได้มีการประกาศจากเพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพิ่ม โรคความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคชีนโควิด19 เนื่องจาก ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีรายงานเสียชีวิตจากโรคโควิดมากเป็นอันดับ 1 เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า เมื่อคนป่วยกลุ่มนี้ติดเชื้อโควิด 19 จะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ร้อยละ 17 ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบร้อยละ 7 ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวร้อยละ 9 และทำให้เกิดภาวะหัวใจวายในที่สุด จึงจำเป็นต้องรับการฉีดวัคซีนโควิด 19

ทั้งนี้สามารถ เลือกเป็น โรคความดันโลหิตสูง ได้ที่ "นนท์พร้อม Pfizer Day" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer วันที่ 21- 24 ส.ค. 64 นัดฉีดวัคซีนวันที่ 25,28,29,30 ส.ค. 64 ลงทะเบียนที่ www. นนท์พร้อม .com 

"นนท์พร้อม" เพิ่มผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง เป็นกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ