Spring News

The Mall งามวงศ์วาน ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ชาวนนทบุรี ผ่านระบบ นนท์พร้อม

13 มิ.ย. 2564 เวลา 12:07 น. 290

ที่ MCC HALL The Mall งามวงศ์วาน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนผ่านระบบ ‘นนท์พร้อม’ ทยอยเดินทางเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์ฉีดวัคซีนสนามนอกโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้รับแจ้งนัดหมาย

The Mall งามวงศ์วาน ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ชาวนนทบุรี ผ่านระบบ นนท์พร้อม

    วันนี้เป็นวันแรกที่ให้บริการฉีดโควิด-19 กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบนนท์พร้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจองคิวเข้ารับบริการฉีดวัคซีน โดยวันนี้ที่ MCC HALL The Mall งามวงศ์วาน จะให้บริการได้จำนวน 13,000 โดส ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และคาดว่าจะเสร็จสิ้น ประมาณ 16.00 น. ซึ่ง1ชั่วโมงสามารถให้บริการได้ประมาณ 1,500-1,600คน  รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จำนวนกว่า 500 คน เพื่อการให้บริการที่รวดเร็วและประชาชนที่มาฉีดแทบจะไม่ต้องนั่งรอคิว

The Mall งามวงศ์วาน ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ชาวนนทบุรี ผ่านระบบ นนท์พร้อม  สำหรับการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในวันนี้ มีการให้บริการรวม 4จุด ที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ทั้งผู้ลงทะเบียนผ่านระบบนนท์พร้อม และบุคลากรด่านหน้ารวมทั้งหมด 25,000คน

The Mall งามวงศ์วาน ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ชาวนนทบุรี ผ่านระบบ นนท์พร้อม The Mall งามวงศ์วาน ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ชาวนนทบุรี ผ่านระบบ นนท์พร้อม

The Mall งามวงศ์วาน ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ชาวนนทบุรี ผ่านระบบ นนท์พร้อม The Mall งามวงศ์วาน ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ชาวนนทบุรี ผ่านระบบ นนท์พร้อม The Mall งามวงศ์วาน ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ชาวนนทบุรี ผ่านระบบ นนท์พร้อม The Mall งามวงศ์วาน ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ชาวนนทบุรี ผ่านระบบ นนท์พร้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด