svasdssvasds

หมอยง คว้ารางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ปี 2564

หมอยง คว้ารางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ปี 2564

หมอยง หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2564

ทวิตเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ ทวีตข้อความว่า มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2564 แก่ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก เป็นผู้อุทิศตนในการศึกษาวิจัยด้านไวรัสวิทยาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

หมอยง คว้ารางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ปี 2564

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด