svasdssvasds

ด่วน! กทม. สั่งคลายล็อกกิจการ-กิจกรรม เริ่ม 1 ก.ย.นี้

ด่วน! กทม. สั่งคลายล็อกกิจการ-กิจกรรม เริ่ม 1 ก.ย.นี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศฉบับ 41 เห็นชอบสั่งคลายมาตรการล็อกดาวน์ กิจการ-กิจกรรม เริ่ม 1 ก.ย.นี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง "สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41)" ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับมาตรการตามข้อกำหนดเพื่อให้กิจการ/กิจกรรม สามารถเปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่มีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ด่วน! กทม. สั่งคลายล็อกกิจการ-กิจกรรม เริ่ม 1 ก.ย.นี้

1.ปิดสถานที่ต่อ ตามประกาศเดิมที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 34, 35 และ 38 โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 28, 30 และ 32

2.สามารถใช้อาคารของสถานศึกษาได้ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้แทน ศธ. อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

3.ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเปิดให้บริการได้ ไม่เกิน 20.00 น. โดยร้านอาหารที่อยู่นอกอาคาร หรือในอาคาร แต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศให้นั่งรับประทานได้ 75 % ส่วนร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้นั่งรับประทานได้ 50 %

4.สถานเสริมความงาม ร้านตัดผม ตกแต่งผม เปิดได้

5.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านนวดแผนไทย เปิดได้ผ่านการนัดหมาย เฉพาะนวดเท้า

6.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้จนถึง 20.00 น. ยกเว้นกิจกรรมบางประเภทมีเงื่อนไข ดังนี้

  • คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม เปิดได้ โดยนัดหมายล่วงหน้า ส่วนร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ต้องนัดหมายล่วงหน้า และจำกัดเวลาให้บริการไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง
  • ร้านนวด เปิดได้เฉพาะนวดเท้า คลินิกเสริมความงาม เปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้น
  • กิจการ/กิจกรรมที่ยังไม่เปิดบริการ ได้แก่ สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สปา สวนสนุก สวนน้ำ ฟิตเนส ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม

7.เปิดใช้สนามกีฬา และสวนสาธารณะ ประเภทกลางแจ้ง หรือสนามกีฬาในร่มที่เป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศ สามารถใช้ในการเล่น ซ้อม หรือแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม

8.สถานรับเลี้ยงเด็ก (เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล และที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

9.สถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

10.ร้านสะดวกซื้อ ให้เปิดได้จนถึงเวลา 20.00 น.

related