Spring News

"หมอเฉลิมชัย" แจงสาเหตุผลยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดพุ่ง แต่ยอดติดเชื้อลดลง

30 ส.ค. 2564 เวลา 4:17 น. 267

หมอเฉลิมชัย แจงเหตุผลยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ยังพุ่งสูง ขณะที่ตัวเลขติดเชื้อรายวันลดลง ระบุการเข้ารักษาตัวช้าเกินไป ชี้เวลาเฉลี่ยในการเข้าสู่ระบบการรักษาเฉลี่ย 10 วัน

 น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ หรือ หมอเฉลิมชัย รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ Blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า...

 ทำไมยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันลดลง แต่ยอดผู้เสียชีวิตไม่ลดลง เกิดจากเปรียบเทียบสถิติไม่ถูกต้อง คาดการเสียชีวิตจะลดลงจากวันละ 255 ราย เหลือ 236 ราย

 ผู้ที่ติดตามสถิติตัวเลขต่างๆเกี่ยวกับ สถานการณ์โควิด-19 ที่ ศบค. แถลงรายวัน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนสถิติผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน ผู้ติดเชื้อเพิ่มในระบบบริการ ผู้ป่วยอาการหนัก ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต มักจะพบแนวโน้มของสถิติดังกล่าว ที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ อาทิ จำนวนผู้ป่วยหนัก จะสัมพันธ์กับจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อในระบบบริการ โดยมีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ดังสถิติต่อไปนี้

• 21 - 30 ก.ค. 37.34% 

• 31 กค. - 9 ส.ค. 31.42% 

• 10 - 19  ส.ค. 32.19% 

• 20 - 29 ส.ค. 32.85%

เพราะจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการ จะเกิดขึ้นหลังจากติดเชื้อไม่กี่วัน 

 แต่ในกรณีจำนวนผู้เสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อในระบบในห้วงเวลาเดียวกัน จะไม่สัมพันธ์กัน โดยมีสัดส่วนแตกต่างกันมากถึง 60%

• 21 - 30 ก.ค. 1.04% 

• 31 ก.ค. - 9 ส.ค.  1.06% 

• 10 - 19 ส.ค. 1.30% 

• 20 - 29 ส.ค. 1.61%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• "หมอเฉลิมชัย" เผยผลวิจัยพบเดลต้ารุนแรงกว่าอัลฟา 2 เท่า จนต้องนอนโรงพยาบาล

• "หมอเฉลิมชัย" เผยไทยอาจติดโควิดครบ 1 ล้าน เสียชีวิต 1 หมื่น ช่วงปลาย ส.ค.นี้

• "หมอนิธิพัฒน์" เผย สูบบุหรี่เสี่ยงติดเชื้อโควิด เพิ่มภาวะปอดอักเสบรุนแรง

 แต่เมื่อนำจำนวนผู้เสียชีวิตเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อในระบบบริการย้อนหลังไป 10 วัน จะพบสัดส่วนซึ่งคงที่ อยู่ระหว่างร้อยละ 1.41-1.58% ค่าเฉลี่ยคือ 1.49%

 ทั้งนี้เกิดจาก เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว กว่าผู้ติดเชื้อจะเริ่มมีอาการเข้ารักษาตัว และมีอาการมากขึ้นจนในที่สุดเสียชีวิต จะต้องใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 10 วัน

 การนำตัวเลขผู้ติดเชื้อมาเปรียบเทียบกับจำนวนผู้เสียชีวิตในวันเดียวกัน จึงไม่สัมพันธ์กันทางด้านการเกิดโรค

 แต่เมื่อนำตัวเลขผู้ติดเชื้อในระบบย้อนหลังไป 10 วัน มาเปรียบเทียบกับตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตในปัจจุบัน จะพบว่ามีสัดส่วนตัวเลขที่คงที่

ดังนั้น เมื่อมีผู้ติดเชื้อในระบบ 10 วันหลังสุดคือ 20-29 สิงหาคม 2564 พบเฉลี่ย 15,839 รายต่อวัน

 ผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ ก็จะพัฒนาจนมีผู้เสียชีวิตในอีก 10 วันข้างหน้าคือ 30 สิงหาคมถึง 8 กันยายน 2564 ด้วยอัตรา 1.49% คือ 236 รายต่อวัน

ในขณะที่ช่วงปัจจุบัน เสียชีวิตเฉลี่ย 255 รายต่อวัน จึงพอคาดการณ์แนวโน้มได้ว่า ผู้เสียชีวิตต่อวันจะลดลงจากค่าเฉลี่ย 255 ราย เป็น 236 รายในอีก 10 วันข้างหน้า และการติดตามสถิติตัวเลขผู้เสียชีวิต ต้องเปรียบเทียบกับตัวเลขผู้ติดเชื้อย้อนหลังไปเมื่อ 10 วันที่แล้ว จะเห็นความสอดคล้องต้องกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ