"หมอเฉลิมชัย" เผยไทยอาจติดโควิดครบ 1 ล้าน เสียชีวิต 1 หมื่น ช่วงปลาย ส.ค.นี้

11 ส.ค. 2564 เวลา 6:34 น. 2

"หมอเฉลิมชัย" ชี้การแพร่ระบาดของโควิด สายพันธุ์เดลต้าแพร่เชื้อเร็วกว่าอัลฟ่า 60% อาจจะส่งผลให้การติดเชื้อโควิดในประทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ครบ 1 ล้านราย และ เสียชีวิต 1 หมื่นราย

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ Blockdit ชื่อ "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" ระบุถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยว่า อาจจะมีผู้ติดเชื้อทะลุ 1 ล้านรายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีเนื้อหาระบุว่า..  

จากสถานการณ์โควิดระบาดในประเทศไทย ต่อเนื่องกันมาสามระลอกนั้นจะพบว่า...

ระลอกที่หนึ่ง ติดเชื้อ 4000 ราย เสียชีวิต 60 ราย เป็นไวรัสสายพันธุ์หลักเดิม

ระลอกที่สอง ติดเชื้อ 24,000 ราย เสียชีวิต 34 ราย เป็นไวรัสสายพันธุ์หลักเดิมเช่นกัน

ระลอกที่สาม ซึ่งเริ่มต้นเมื่อ 1 เมษายน 2564 เป็นไวรัสสายพันธุ์อัลฟาและตามด้วยไวรัสสายพันธุ์เดลตาซึ่งแพร่ระบาดได้รวดเร็ว

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 มี ผู้ติดเชื้อสะสมระลอกที่สาม 767,088 ราย เสียชีวิตสะสมระลอกที่สาม 6,494 ราย

ถ้าคิดเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดคือ 795,951 ราย ขาดอีก 204,049 ราย ก็จะครบ 1 ล้านราย

เมื่อนำวันที่เหลือก่อนจะถึงสิ้นเดือนนี้ 21 วัน ไปหาค่าเฉลี่ย ก็พบว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละ 9716 ราย จะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเกินกว่า 1 ล้านราย

 

ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิต
สะสมระลอกสาม 6,494 ราย
สะสมทั้งหมด 6,588 ราย
ขาดอีก 3,412 รายก็จะครบ 1 หมื่นราย หรือเพิ่มอีกวันละ 162 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• กรมวิทย์ฯเผย “โควิดสายพันธ์เดลต้า” ระบาด91% กระจาย 76 จังหวัดทั่วไทย

• "หมอประสิทธิ์" เร่งทุกฝ่ายสู้กับ "โควิดสายพันธุ์เดลต้า" ก่อนกลายพันธุ์

• "หมอยง" เผย ไทยต้องฉีดวัคซีนเพิ่ม 85% สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หยุดเดลต้า

  ไวรัสสายพันธุ์เดลต้ามีความสามารถในการแพร่ระบาดกว้างขวางและรวดเร็วมาก มากกว่าไวรัสสายพันธุ์อัลฟ่า 60% และมากกว่าสายพันธุ์เดิมกว่าเท่าตัว จึงทำให้การติดเชื้อทั่วโลก มีอัตราเร่ง และอัตราผู้เสียชีวิตสูงเป็นเงาตามตัว

 สำหรับประเทศไทยของเรา ถ้ามีผู้ติดเชื้อเกินกว่าวันละ 9716 ราย ต่อเนื่องกันไปถึงสิ้นเดือนนี้ ผู้ติดเชื้อสะสมจะเกิน 1 ล้านราย และจำนวนผู้เสียชีวิต ถ้าเพิ่มเกินกว่าวันละ 162 ราย จะมีผู้เสียชีวิตสะสมเกินกว่า 1 หมื่นราย

 อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขดังกล่าวจะดูว่ามีค่อนข้างมาก แต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรป ซึ่งมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกัน เช่น อังกฤษและฝรั่งเศส ก็จะพบว่าตัวเลขของประเทศไทย ยังดีกว่ามาก เพราะอังกฤษและฝรั่งเศสติดเชื้อไปแล้วประเทศละ 6 ล้านราย และเสียชีวิตไปแล้วประเทศละกว่า 1 แสนราย

ฝรั่งเศส

ติดเชื้อ 6,310,933 ราย

เสียชีวิต 112,288 ราย

ประชากร 65.43 ล้านคน

อังกฤษ

ติดเชื้อ 6,094,243 ราย

เสียชีวิต 130,357 ราย

ประชากร 68.27 ล้านคน

 

เมื่อเปรียบเทียบกับของประเทศไทย
ติดเชื้อ 795,951 ราย
เสียชีวิต 6588 ราย
ประชากร 69.99 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ