svasdssvasds

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ลงพื้นที่ชุมชนคลองลำนุ่น ในสถานการณ์โควิค 19

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ลงพื้นที่ชุมชนคลองลำนุ่น ในสถานการณ์โควิค 19

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ก่อตั้งทีมเพื่อนชัชชาติ ลงพื้นที่ชุมชนคลองลำนุ่น เขตคันนายาว เพื่อเยี่ยมชุมชนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด 19

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ก่อตั้งทีมเพื่อนชัชชาติ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมทีมงานเพื่อนชัชชาติ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและของใช้ที่จำเป็น รวมถึงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์โควิค 19 และพูดคุยเพื่อรวบรวมข้อมูลจากคนภายในชุมชนคลองลำนุ่นพัฒนา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยมี นายจักรพันธุ์ เที่ยงตรง ประธานชุมชนคลองลำนุ่นพัฒนา (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งชุมชนคลองลำนุ่นพัฒนาเป็นหนึ่งในชุมชนของโครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ ปลอดโควิด เศรษฐกิจยั่งยืน ที่ทีมอาสาสมัคร 'บ้านใกล้เรือนเคียง' ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้าไปดูแลและทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างให้เป็นชุมชนต้นแบบการจัดการโควิด-19 ทั้งด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดการข้อมูลดิจิทัลโดยคนในชุมชน

related