svasdssvasds

ตาก พบโค้ช-นักเรียน ร.ร.กีฬา ติดโควิดยกทีม รวม37 ราย

ตาก พบโค้ช-นักเรียน ร.ร.กีฬา ติดโควิดยกทีม รวม37 ราย

ตาก พบโค้ชและนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด ติดโควิด-19 จำนวน 37 คน จากการตรวจเชื้อทั้งหมด 140 คน วางแผนใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง ส่วนไทม์ไลน์การติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวน 

3 ก.ย.64 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รายงานว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากคลินิกชุมชน เทศบาลนครแม่สอด ได้เข้าไปทำการตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่โรงเรียนกีฬา เทศบาลนครแม่สอด ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 140 คน ซึ่งมีทั้งโค้ชและนักเรียน  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด เจ้าหน้าที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 37 คน แยกเป็นโค้ช 1 คน และนักเรียน 36 คน เจ้าหน้าที่ได้ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวสำหรับนักเรียนที่ไม่พบเชื้อ 

นายประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เข้าไปตรวจสอบ และสอบถามข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนกีฬาและนักเรียนแล้ว ทั้งนี้เพื่อจะได้วางมาตรการเข้มข้นต่อไป สำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด มีนักเรียนที่พักนอนอาศัย และทานอาหารในโรงเรียนมานานแล้ว ตามนโยบายของ นายเทอดเกียรติ์ ชินสรนันท์ อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก ที่รักด้านการเล่นกีฬามีโอกาสไปเรียนเสริมทักษะเพื่อจะได้ไปสู่ความเป็นนักกีฬาระดับชาติ

เจ้าหน้าเทศบาลนครแม่สอดชี้แจงว่า พบผู้ติดเชื้อเป็นโค้ช กับนักเรียนจำนวน 37 คน เด็กที่พักอยู่ในโรงเรียนใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์โรคโควิด-19 นักเรียนจะไม่กลับบ้าน เนื่องจากกลับมาแล้วต้องเสียเวลากักตัวอีก จึงอยู่กินในโรงเรียน

related