Spring News

ส.ว. เดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนจากโควิด19

03 ก.ย. 2564 เวลา 12:52 น. 56

ส.ว.พีระศักดิ์ นำทีม ส.ว. เดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์โควิด19 ชาวภาคเหนือ บริจาคของอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย และสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็น

คณะกรรมการดำเนินการจัดกกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกวุฒิสภา , ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา , นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการฯ เดินทางลงไปยัง อ.สูงเม่น จ.แพร่ คณะกรรมการฯ มอบหน้ากากอนามัย อุปกรณ์อันจำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อไป ในโอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้ทำความดีเพื่อสังคมตามโครงการ "ทำดี มีคนรู้" ได้แก่ 1.นายนพดล สุขทรัพย์ 2.นายสมบูรณ์ สุขทรัพย์ ซึ่งได้เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือบุคคลอื่นที่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุและเกิดไฟไหม้ ทำให้คนขับรอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ส.ว. เดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนจากโควิด19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ส.ว. เดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนจากโควิด19

และเดินทางไปยังวัดแพร่ธรรมาการาม ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ คณะกรรมการฯ ถวายหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพระอาจารย์เอกราช เขมนันโท ประธานเสงฆ์วัดแพร่ธรรมาการาม เพื่อนำไปมอบให้กับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

ส.ว. เดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนจากโควิด19

ต่อจากนั้น เดินทางไปยังวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ต.แม่เฉย อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ คณะกรรมการฯ ถวายเครื่องอุปโภคบริโภค และหน้ากากอนามัยให้กับหลวงพ่อกานต์ วรธัมโม จ้าอาวาสวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม เพื่อนำไปมอบให้กับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

ท้ายสุด เดินทางไปยังหอประชุม อ.ลับแล คณะกรรมการฯ มอบหน้ากากอนามัยให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชัยชุมพล กำนัน และผู้ใหญ่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19 นอกจากนี้ ได้มอบชุดกระโจมอะครีลิค ชุด PPE และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ส.ว. เดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนจากโควิด19 ส.ว. เดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนจากโควิด19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ