Spring News

กำลังใจคือสิ่งสำคัญ ส.ว.พีระศักดิ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจด่านหน้าสระบุรี

24 ส.ค. 2564 เวลา 9:34 น. 14

กำลังใจคือส่วนสำคัญ! ส.ว.พีระศักดิ์ ลงพื้นที่สระบุรี มอบสิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลสนาม พร้อมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรีหาแนวทางป้องกัน และให้กำลังใจบุคลากรด้านหน้าร่วมสู้โควิด19

คณะวุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานฯ , ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี , นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล , นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการ ดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข , นายชาญวิทย์ วสยางกูร กรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็น สาธารณประโยชน์ฯ (อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) นายธนพัต ปีติวราธนกุล นางสาวศิริ รุ่งภัทรเศวต อนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ และคณะ

กำลังใจคือสิ่งสำคัญ ส.ว.พีระศักดิ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจด่านหน้าสระบุรี

ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับโรงพยาบาลสนามกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ก่อนจะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสระบุรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19 โดยพบว่าปัญหาการระบาดส่วนใหญ่มาจาดพื้นที่โรงงานขนาดใหญ่ 

พร้อมมอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 

นอกจากนี้ นายพีระศักดิ์ ได้เปิดเผยวัตถุประสงค์การลงพื้นที่สระบุรี เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีประชาชนเข้า-ออกจังหวัดจำนวนมาก เพราะมีรอยต่อติดหลายจังหวัด และยังเป็นพื้นที่มีโรงงานขนาดใหญ่ จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เสี่ยง และยังขาดการช่วยเหลือ ซึ่งหลังจากนี้จะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือในพื้นที่สีแดงเข้ม อาทิ จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคน ยืนยันสมาชิกวุฒิสภาไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ