svasdssvasds

ชมรมแพทย์ชนบท ยื่นจดหมายถึง 6 องค์กร จี้สอบทุจริตจัดซื้อ "ATK "

ชมรมแพทย์ชนบท  ยื่นจดหมายถึง 6 องค์กร จี้สอบทุจริตจัดซื้อ "ATK "

ชมรมแพทย์ชนบท ยื่นจดหมายถึง 6 องค์กร เร่งตรวจสอบการจัดซื้อ ชุดตรวจ ATK8.5 ล้านชุด ของอภ.อาจเข้าข่ายส่อทุจริต

วันนี้ 6 ก.ย.2564  นพ.สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้ส่งจดหมายด่วน ถึง 6 องค์กร  ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี อธิบดีกรมการแพทย์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีส่อทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชิ้นขององค์การเภสัชกรรม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการยื่นประมูล และสำเนาข้อสังเกต 7 ประเด็นจากการทำสัญญาจัดซื้อ ATK ของ อภ.อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง โดย น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตวุฒิสมาชิกให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ทั้งนี้ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุข้อความว่า นานแล้วที่ผมไม่ค่อยส่งจดหมายปิดผนึกถึงใครต่อใคร เขียนแต่จดหมายเปิดผนึกให้ประชาชนที่สนใจ ได้อ่าน ก่อนที่ผู้รับจดหมายตัวจริงจะได้อ่าน สาระในจดหมาย 6 ฉบับนี้ ก็ไม่มีอะไรมาก ตรงไปตรงมา ในเรื่องการประมูล ATK 8.5 ล้านชิ้น ว่า ทำไมออสแลนด์ยื่นซอง แต่อีกบริษัทมาเซ็นต์สัญญา มันผิดปกติ เลยขอให้ทั้ง 6 องค์กร ช่วยตรวจสอบให้ชัดเจน

ข้อเท็จจริงในจดหมายประมาณว่า ครั้งนี้เป็นการเปิดประมูลโดยวิธีคัดเลือก หมายความว่า บริษัทที่ได้รับเชิญเท่านั้น จึงยื่นประมูลได้ และออสท์แลนด์คือหนึ่งใน 24 บริษัทที่ได้ซอง และมายื่นประมูล เมื่อชนะการประมูลก็ยังเป็นออสท์แลนด์อยู่ แต่เราก็รู้ว่า มีอีกบริษัท ชื่อเวิลด์เมิคอลอัลไลแอนซ์ มาเป็นนายทุนให้ และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย พอวันเซ็นต์สัญญา 30 สิงหาคม 2564 กลายเป็นว่า เวิลด์เมดิคอลมาลงนามในสัญญาเฉยเลย ออสท์แลนด์หายไปแล้ว ต่อมาอีก 3 วัน องค์การเภสัชฯ ก็ออกมาชี้แจงว่า คนที่มียื่นซองประมูล และชนะประมูลคือ เวิลด์เมดิคอล ไม่ใช่ออสแลนด์ เขามายื่นในนามตัวแทนจำหน่ายของออสท์แลนด์ จึงมีสิทธิลงนามในสัญญา แต่ที่ผ่านมารูปลักษณ์ และสภาพต่าง ๆ นั้น กลับตรงกันข้าม จึงสมควรให้มีการรีบตรวจสอบให้ชัดเจน 

วันอาทิตย์สุดสัปดาห์หมดไปกับจดหมายทีเดียว 6 ฉบับ ส่วนวันนี้ส่ง EMS แบบลงทะเบียนตอบรับไปเรียบร้อยแต่เช้าแล้ว

ด้วยการจัดซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด โดยองค์การเภสัชกรรม มีข้อสังเกตที่ส่อไปในทางการดำเนินการที่ส่อทุจริต เนื่องจากบริษัทที่ยื่นประมูลและชนะการประมูลคือ บริษัท ออสท์แลนด์แคปปิตอล จำกัด แต่วันลงนามในสัญญากลับลงนามโดย บริษัท เวิลด์เมดิคอลอัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ข้อเท็จจริงที่สำคัญมีดังนี้

1.ระเบียบฯ ข้อ 74 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ และ เมื่อถึงกำหนดวันเวลาการรับซองข้อเสนอให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น มีความชัดเจนว่า อภ.ได้แถลงว่าได้ส่งหนังสือเชิญไปยังผู้ประกอบการทั้งสิ้น 24 บริษัท โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายจำนวน 19 บริษัท หลังการมีการตรวจสอบคุณภาพ พบว่ามีผู้สามารถเปิดซองแข่งขันได้ 16 บริษัท และมีการเปิดซองต่อผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด มีการบันทึกวิดิทัศน์ไว้ทั้งหมดตั้งแต่การยื่นซองจนเปิดซอง ทั้งนี้หนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับเชิญให้ไปยื่นซองคือ บริษัท ออสท์แลนด์แคปปิตอล จำกัด โดยรายชื่อ 24 รายชื่อที่ทาง อภ.เชิญ บริษัท เวิลด์เมดิคอลอัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมการยื่นซองด้วย

2.เมื่อมีการเปิดซองการประมูล อภ.ประกาศชัดเจนว่า ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด ซึ่ง

ก็คือผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท ออสท์แลนด์แคปปิตอล จำกัด อีกทั้งสาธารณะและสื่อมวลชนที่ตามข่าวต่างก็รับรู้ว่า บริษัท ออสท์แลนด์แคปปิตอล จำกัด คือ ผู้ชนะการประมูล โดยมีบริษัท เวิลด์เมดิคอลอัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและเป็นผู้ลงทุนให้ แต่ไม่ปรากฎข่าวว่าเป็นผู้ยื่นซองประมูลแต่อย่างใด

3.ต่อมาในวันที่ 30 ส.ค.2564 อภ.ลงนามสัญญากับ บริษัท เวิลด์เมดิคอลอัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ท่ามกลางข้อครหาว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งในภายหลัง คือในวันที่ 2 ก.ย.2564 ทาง อภ.จึงได้มีการชี้แจงว่า บริษัทเวิลด์ เมดิคอลอัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ยื่นซองราคาชุดตรวจ ATK โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลที่ปรากฎต่อสาธารณะในช่วงเวลาก่อนหน้านี้

4.ภาพถ่าย 4 ภาพในห้องที่ทำการเปิดซองประมูล ได้แสดงกระดานเขียนผลการประมูล ซึ่งชัดเจนว่าลำดับที่ 11 คือ บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด เมื่อเทียบเคียงกับลำดับที่ 9 คือ DKSH และ ลำดับที่ 10 ดีซีเอชออริก้า ทั้งคู่เป็นผู้แทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ Roche และ Abbott ตามลำดับ แล้วบนกระดานไม่ได้เขียนชื่อบริษัท Roche หรือ Abbott ก็เพราะเจ้าหน้าที่เขียนชื่อผู้ที่มายื่นซองตามที่ได้รับเชิญตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งคือ บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด ไม่ใช่ บริษัท เวิลด์เมดิคอลอัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มากล่าวอ้างในภายหลัง

ชมรมแพทย์ชนบท  ยื่นจดหมายถึง 6 องค์กร จี้สอบทุจริตจัดซื้อ \"ATK \"

ข้อเท็จจริงทั้ง 4 ประการนั้น ประกอบข้อสังเกตของ น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตวุฒิสมาชิก ต้องการการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่า การจัดซื้อจัดจ้าง ATK 8.5 ล้านชุดในครั้งนี้ มีการลงนามในสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หรือมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือไม่

ชมรมแพทย์ชนบทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้ง 6 หน่วยงานข้างต้น จะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน หากมีข้อเท็จจริงที่เชื่อได้ว่ามีการทุจริต หรือมีการกระทำที่เอื้อประโยชน์ต่อเอกชนอย่างผิดกฎหมาย ขอให้สั่งยุติกระบวนการต่างๆ ในทันที เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ และประชาชนให้น้อยที่สุด และดำเนินการทางคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป

ชมรมแพทย์ชนบท  ยื่นจดหมายถึง 6 องค์กร จี้สอบทุจริตจัดซื้อ \"ATK \"

ชมรมแพทย์ชนบท  ยื่นจดหมายถึง 6 องค์กร จี้สอบทุจริตจัดซื้อ \"ATK \"

related