svasdssvasds

เช็กเลย! หลังฉีดวัคซีนแล้ว "เกิดอาการไม่พึงประสงค์" ยื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปี

เช็กเลย! หลังฉีดวัคซีนแล้ว "เกิดอาการไม่พึงประสงค์" ยื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปี

เช็กเงื่อนไข หลัง "ฉีดวัคซีนโควิด-19" แล้วแพ้หรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารยื่นคำร้องรับเงินช่วยเหลือได้ที่โรงพยาบาลที่ฉีด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สปสช. พื้นที่ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ

 ประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-19 ที่ภาครัฐจัดให้ สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่โรงพยาบาลที่ฉีด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สปสช. พื้นที่ ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• หนุ่มกู้ภัยราชบุรี เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสเข็ม 3 ไม่ถึง 24 ชม.

• ดีเดย์ 24 ก.ย.นี้! ฉีดวัคซีนเข็ม 3 บูสเตอร์ กลุ่มซิโนแวคคิวฉีด มี.ค.-พ.ค.

• ย้ำเงินช่วยเหลือกรณีแพ้วัคซีนโควิดสปสช.จ่ายเฉพาะ ‘วัคซีนฟรี’ เท่านั้น

 การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือกรณี ได้รับความเสียหาย (แพ้วัคซีน) หรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

• สำเนาบัตรประชาชน

• สำเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)

• ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษา พร้อมแนบแบบคำร้อง

กรณีได้รับความเสียหาย (แพ้วัคซีน) หรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน

1. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท

2. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการ ช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท

3. กรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาไม่เกิน 1 แสนบาท

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอได้ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ยื่นคำร้อง

1. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องได้แก่ ผู้รับบริการ หรือ ทายาท ผู้อุปการะ (กรณีไม่มีทายาท) ที่ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลหรือดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ

2. สถานที่ยื่นคำร้อง ได้แก่ หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ 

3. ระยะเวลาในการยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย

4. หน่วยงานที่แจ้งผลพิจารณา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบพื้นที่ จังหวัดที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

5. หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-141-4000 เวลาราชการ โทรสาร 02-143-9730-1 หรือติดต่อสายด่วน สปสช.1300 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่

related