svasdssvasds

เปิดเงื่อนไข จุดบริการ การเคหะแห่งชาติฉีด ซิโนฟาร์ม กลุ่มเปราะบาง 21 ก.ย.นี้

เปิดเงื่อนไข จุดบริการ การเคหะแห่งชาติฉีด ซิโนฟาร์ม กลุ่มเปราะบาง 21 ก.ย.นี้

เช็กเลย คุณสมบัติ-เงื่อนไข พร้อมจุดบริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม กลุ่มเปราะบางโครงการการเคหะแห่งชาติ 21 ก.ย. นี้

วันที่ 20 ก.ย. 2564 เพจ การเคหะแห่งชาติ โพสต์แจ้งข่าวการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเปราะบางซึ่งกำหนดคุณสมบัติ เงื่อนไข และจุดบริการ มีรายละเอียดดังนี้ ขอเชิญประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 ภายใต้ความร่วมมือของ สภากาชาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักอนามัย กรุงเทพฯ ตามวันและเวลา ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

1.เขตคันนายาว 

-วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โครงการอาคารเช่า สุขาภิบาล 1 ถนนนวมินทร์ 74 จำนวน 418 ราย

2.เขตดินแดง 

-วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง จำนวน 401 ราย 

เปิดเงื่อนไข จุดบริการ การเคหะแห่งชาติฉีด ซิโนฟาร์ม กลุ่มเปราะบาง 21 ก.ย.นี้

เปิดเงื่อนไข จุดบริการ การเคหะแห่งชาติฉีด ซิโนฟาร์ม กลุ่มเปราะบาง 21 ก.ย.นี้

สภากาชาดไทย ได้รับพระทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่สภากาชาดจีนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปฉีดให้แก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ส่วนหนึ่งของวัคซีนส่งไปต่างจังหวัด ได้แก่ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และโรงเรียน ตชด.

related