svasdssvasds

ครม. จ่อเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไฟเขียวแก้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ และนิรโทษบุคลากรแพทย์

ครม. จ่อเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไฟเขียวแก้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ และนิรโทษบุคลากรแพทย์

มติที่ประชุม ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อใช้แทน "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" คุ้มครอง เจ้าพนักงานควบคุมโรคฯ-เจ้าหน้าที่รัฐ-อสม.-กู้ภัย ย้อนหลังตั้งแต่ 26 มี.ค. 63 ยัน ไม่นิรโทษกรรมฝ่ายนโยบาย

 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงมติที่ประชุม ครม. เห็นชอบวาระสำคัญของรัฐบาล ด้วยการยกร่างพ.ร.ก.ควบคุมโรค โดยจะไม่ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งจะส่งผลให้ถูกยกเลิก ไปโดยอัตโนมัติ และยังทำให้ ศบค.ซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องมีอันสิ้นสภาพไป ซึ่งต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• พ.ร.ก.นิรโทษกรรมโควิด กฏหมายเพื่อคุ้มครองบุคลากรและผู้จัดหาวัคซีน?

• อนุทิน รับเตรียมออก “พ.ร.ก.นิรโทษกรรมโควิด”คุ้มครองบุคลากรด่านหน้า

• ครม. ไฟเขียว นิรโทษกรรม แก้ไข พรบ.โรคติดต่อให้ทันสมัย

 ในส่วนบทบัญญัติคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่างพ.ร.ก.ฯ กำหนดให้ยกเว้นความรับผิดให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใด ซึ่งได้รับมอบหมายหรือได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ “ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข” เช่นเดียวกับในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (ครอบคลุมไปถึง ผู้ช่วย อสม. พนักงานกู้ภัย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คือวันที่ 26 มีนาคม 2563 

"ซึ่งในร่างฯ ไม่มีเนื้อหาส่วนใดที่พูดถึงการนิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายหรือบริหารตามที่มีข้อคำถามอยู่" น.ส.รัชดา กล่าว

related