svasdssvasds

เช็กสิทธิประกันสังคม 27 - 28 ก.ย. โอนให้ 3 กลุ่ม ม.33 ม.40 ได้ 2,500 - 10,000 วันไหน

เช็กสิทธิประกันสังคม 27 - 28 ก.ย. โอนให้ 3 กลุ่ม ม.33 ม.40 ได้ 2,500 - 10,000 วันไหน

หลังจากที่นายกฯ สั่งเร่งจ่ายเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน "เช็กสิทธิประกันสังคม" ถึงคิวมาตรา 33 รับ 2,500 บาท มาตรา 40 รับ 10,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์

 สรุปวันโอนเงินเยียวยา รอบ 2 ล่าสุด ให้เฉพาะผู้มีสถานะสีเขียว เท่านั้น "เช็กสิทธิประกันสังคม" ในเดือน กันยายน 2564 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ย้ำเตือน ม.33 ม.39 ม.40 ไม่ได้รับสิทธิ อย่าลืมยื่นทบทวนสิทธิ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ นายจ้าง และ ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ตามที่รัฐบาลประกาศ แล้วยังไม่ได้รับสิทธิโครงการเยียวยาในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน 9 ประเภทกิจการ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564

  ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เท่านั้น กรณีสถานะเปลี่ยนสีเขียวเป็นแดง สายด่วนประกันสังคม (1506) ยืนยัน หากตรงเงื่อนไขที่กำหนด ได้สิทธิแน่นอน

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ

• โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

• พิมพ์แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

• แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)

• นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

• อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เช็คเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 โอนจ่ายแล้ว 20 ก.ย. 64 วันนี้วันแรก

• เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 จ่ายวันไหน เคาะแล้ว! จ่ายรอบแรก 20 ก.ย. 64

• เงินเยียวยา ม.33 รอบ 2 เข้าวันไหน เช็คสิทธิที่นี่ กลุ่มไหนรับเพิ่ม 2,500 บาท

เงื่อนไขยื่นทบทวน มาตรา 40

• ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ที่มีสามารถยื่นทบทวน ต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสถานะ Active หรือเป็นผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือ

• พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และ สงขลา ที่สมัคร มาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

• พื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา

• พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และ อ่างทอง ที่สมัคร มาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

เช็กสิทธิประกันสังคม 27 - 28 ก.ย. โอนให้ 3 กลุ่ม ม.33 ม.40 ได้ 2,500 - 10,000 วันไหน

• ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) 

• ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง)

• นายจ้างสามารถยื่นความประสงค์ขอรับเงินได้ที่ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

• แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 

• หนังสือมอบอำนาจยื่นทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยา 

• Download : แบบประสงค์ขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

• Download : หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

• ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 39) 

• ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

• แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39 - 40

สถานะเปลี่ยนเป็นไม่ได้สิทธิต้องทำอย่างไร

 จากกรณีที่ผู้ประกันตนหลายรายที่เช็กสิทธิ เมื่อวันที่ 8 กันยายน สถานะ ได้รับสิทธิ แต่พบมาเช็กสิทธิล่าสุด วันที่ 17 - 18 กันยายน สถานะเปลี่ยนเป็น ไม่ได้รับสิทธิ เรื่องนี้ แจ้งข่าวประกันสังคม ได้ชี้แจงปัญหาสถานะเปลี่ยน เบื้องต้นปัญหาดังกล่าวเกิดจากไม่สามารถตรวจสอบจังหวัดที่ทำการจ่ายเงินสมทบได้ จึงมีการดึงข้อมูลกลับเพื่อประมวลผลอีกครั้ง ให้มั่นใจว่าอยู่ใน 29 จังหวัดจริง โดยหลังตรวจสอบพบ ได้สิทธิคืนกว่า 98% ทั้งนี้ จะทำการทยอยอัปเดตข้อมูลต่อไป

สำนักงานประกันสังคมสรุปวันโอนเงิน ดังนี้

• วันที่ 20 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 หรือ ม.40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และ สิงห์บุรี กลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2564 จำนวน 1,935,325 คน คนละ 5,000 บาท

• วันที่ 21 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา มาตรา 39 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,164,382 คน คนละ 5,000 บาท

• วันที่ 22 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา มาตรา 40 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน คนละ 5,000 บาท

• วันที่ 23 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา มาตรา 40 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,953,767 คน คนละ 5,000 บาท

• วันที่ 27 กันยายน 2564

เริ่มโอนเงินเยียวยา มาตรา 33 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน คนละ 2,500 บาท

• วันที่ 28 กันยายน 2564

เริ่มโอนเงินเยียวยา มาตรา 33 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,017,296 คน คนละ 2,500 บาท

• วันที่ 28 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา ม.40 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ในช่วงวันที่ 4 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2564 จำนวน 356,328 แสนคน คนละ 10,000 บาท

 

related