svasdssvasds

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 จ่ายวันไหน เคาะแล้ว! จ่ายรอบแรก 20 ก.ย. 64

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 จ่ายวันไหน เคาะแล้ว! จ่ายรอบแรก 20 ก.ย. 64

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 เคาะแล้วจ่ายวันไหน รอบแรกเริ่มโอนจ่าย 20 ก.ย. 64 สามารถตรวจสอบสถานะผ่านเกณฑ์ที่ www.sso.go.th ย้ำ! ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวพร้อมรับเงิน

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 จะแบ่งรอบจ่ายจำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มสมัครใหม่ และกลุ่ม ม.40 เงินเยียวยารอบ 2 ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 จ่ายวันไหน

- ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มสมัครใหม่ ขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 4 ส.ค. - 24 ส.ค. 64 "จ่าย 1 เดือน" ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย  นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี เริ่มจ่าย วันที่ 20 - 21 กันยายน 2564

- กลุ่มรับเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา โอนจ่าย วันที่ 22 - 23 กันยายน 2564

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 จ่ายวันไหน เคาะแล้ว! จ่ายรอบแรก 20 ก.ย. 64

ทั้งนี้ประกันสังคมเน้นย้ำให้ผู้ประกันตนผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเพื่อรับเงิน, สามารถ เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ส่วนกลุ่มตกหล่นจะโอนเงินตามรอบทุกวันพฤหัสฯ และศุกร์ของสัปดาห์

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด