Spring News

ผึ้งหลวง อัศวิน จัดสัมมนาวิชาการ “อนาคตเศรษฐกิจไทย - จีน ในโลกยุคใหม่”

28 ก.ย. 2564 เวลา 3:00 น. 199

บริษัท ผึ้งหลวง อัศวิน จำกัด ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทย – จีน ในโลกยุคใหม่” เพื่อให้ความรู้ด้านธุรกิจการค้ารวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศจีน ให้แก่ผู้สนใจในการทำธุรกิจ ประเทศจีนในโลกยุคใหม่

และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ไทย – จีน ที่มีมายาวนาน ดังคำกล่าวที่ว่า ไทยจีนพี่น้องกัน (จงไท้อี้เจียชิน) และเป็นการส่งเสริมการตลาดเพื่อสังคมในการต่อยอดทางธุรกิจต่างๆ ต่อไปในอนาคต

บริษัท ผึ้งหลวง อัศวิน จำกัด ผึ้งหลวง อัศวิน การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี, รศ.ดร.สมภพ  มานะรังสรรค์  และ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร มาบรรยายให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในจีน และทาง  ผึ้งหลวง อัศวิน ยังได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในการศึกษาหัวข้อ “รูปแบบการส่งเสริมเครือข่ายสตรีเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการตลาดเพื่อสังคม” : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเครือบริษัท ผึ้งหลวง อัศวิน จำกัด โดยมีที่มาจากปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง เพื่อความก้าวหน้าสตรี ในปี พ.ศ. 2528 และอนุสัญญาต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมลงนามว่าด้วยเรื่องสิทธิสตรีและเป้าหมายเพื่อความก้าวทันและการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ผึ้งหลวง อัศวิน

ผึ้งหลวง อัศวิน ผึ้งหลวง อัศวิน ผึ้งหลวง อัศวิน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยความสำเร็จทางการตลาดเพื่อสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นพื้นที่ช่วยเหลือสังคม ประกอบไปด้วย ช่องทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมเด็กและเยาวชน สาธารณชน หรือภาคีนโยบาย ภายใต้ความร่วมมือภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มีระบบกลไกการทำงานที่เชื่อมต่อทั้งในด้านนโยบายและระดับปฏิบัติการ

ท่านผู้หญิง (ม.จ.) พันธุ์สวลี  กิติยากร ม.ล.สราลี กิติยากร วุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ์ ทั้งนี้ บริษัทในเครือผึ้งหลวงอัศวิน ซึ่งนำโดย ท่านผู้หญิง (ม.จ.) พันธุ์สวลี  กิติยากร ประธานบริษัท พร้อมด้วย ม.ล.สราลี กิติยากร และ คุณวุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ์ คณะผู้บริหารซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพริกไทย และเครื่องเทศต่างๆ โดยมีระบบมาตรฐานในระดับสากล ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ใบรับรองว่า สามารถใช้นวัตกรรมในการสกัดสารสำคัญที่อยู่ในพริกไทยและเครื่องเทศได้อย่างมีคุณภาพ ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนการส่งเสริมเครือข่ายสตรีเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ

ผึ้งหลวงอัศวิน สำหรับการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญอันดีสำหรับเครือข่ายสตรีไทย และผู้ที่มีความประสงค์จะรับสิทธิ์เป็นตัวแทน เข้ามามีส่วนร่วมอันสอดคล้องกับงานวิจัยและนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ามาผ่านทาง QR CODE และ Link ที่แสดงในงานครั้งนี้ https://forms.gle/4iKTfcazu44sRzBbA

ผึ้งหลวง อัศวิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ