Spring News

"ไทยเบฟ" เปิดเกมรุกแผนธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 มุ่งสู่ PASSION 2025

30 ก.ย. 2564 เวลา 6:35 น. 165

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเกมรุกเต็มสูบโชว์แผนธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 มุ่งมั่นสู่ PASSION 2025 ตอกย้ำครองตลาดผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารครบวงจร ที่มั่นคงและยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ได้เปิดแถลงแผนธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19พร้อมประกาศกลยุทธ์ปรับแผนงานเพื่อเผชิญกับทุกโอกาสและความท้าทายเพื่อที่จะก้าวแกร่งขึ้นกว่าเดิมStronger Together Towards 2025 ก้าวข้ามวิกฤติโควิด-19 ไปพร้อมกับการ"สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต" (Creating and Sharing the Value of Growth) เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนภายใต้ PASSION 2025

ทั้งนี้จาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้ทุกธุรกิจต้องมีการตื่นตัวและมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อวางแผนรับมือกับวิถีใหม่ในยุค New Normal ไปพร้อมกับการช่วยเหลือซึ่งกัน จึงทำให้ต้องปรับแผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้บริษัทมีกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

โดยงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 กลุ่มไทยเบฟมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 36,638 ล้านบาท และยังคงเป็นบริษัทเครื่องดื่มและอาหารที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน รวมทั้งเป็นบริษัทเดียวในอาเซียนที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของเอเชียในด้านรายได้และมูลค่าทางการตลาด

"ไทยเบฟ" เปิดเกมรุกแผนธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 มุ่งสู่  PASSION 2025

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าลังสถานการณ์โควิด-19 พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ซึ่งมองว่าคุณภาพสินค้าจะต้องตอบโจทย์หรือความต้องการลูกค้าการให้บริการที่รวดเร็วรวมถึงผู้บริโภคมองว่าธุรกิจมีการตอบแทนสังคมพร้อมให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บริษัทจึงต้องมีสินค้าใหม่ อาจเป็นสินค้าแบรนด์เดิม แต่อาจเพิ่มรสชาติใหม่ หรือเพิ่มขนาดมากขึ้น สินค้านวัตกรรมพร้อมทั้งการปรับรูปแบบการทำการค้า

ด้าน นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา รองผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและบัญชี ธุรกิจต่างประเทศ กล่าวว่า ธุรกิจสุราภาพรวมยังคงมีความแข็งแกร่ง จ่กความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตอบรับกับการบริโภคที่บ้านมาจากสินค้าหลักของไทยเบฟ คือ รวงข้าว สุราขาวอันดับ 1 ในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้สุราสีหงส์ทอง ได้ปรับบรรจุภัณฑ์ขนาด 350 มล. และ 700 มล. ให้มีภาพลักษณ์หรูหราทันสมัยมากขึ้น หากดูจากผลวิจัยการตลาดในรอบ 12 เดือนย้อนหลัง แสงโสมสามารถเติบโตกว่า 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ขณะที่นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาได้ปรับรูปแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์ 3 กลยุทธ์ คือ

1.Driving Brand Penetration & Accessibility เป็นการขยายช่องทางการเพิ่มรายได้ให้ได้มากที่สุด ในปีที่ผ่านมาเรามีการเปิดขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่นอกห้าง เพิ่มขึ้น 24 สาขา ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมดรวม 673 สาขา (ณ 30 ก.ย. 2564) 23 แบรนด์ รวมทั้งเปิดรถจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ Food Truck อีกจำนวน 10 คันเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

2. Driving the Delivery Channel โดยพัฒนาแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่

3.  Digital & Technology ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ