svasdssvasds

กรมชลประทาน เผย 3 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เสี่ยงวิกฤตปริมาณน้ำมากเกิน 100 %

กรมชลประทาน เผย 3 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เสี่ยงวิกฤตปริมาณน้ำมากเกิน 100 %

กรมชลประทานรายงาน 3 "อ่างเก็บน้ำ" ขนาดใหญ่" เขื่อนแม่มอก- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-เขื่อนหนองปลาไหล อยู่ในเกณฑ์สีแดงเข้ม เสี่ยงวิกฤตปริมาณน้ำมากเกิน 100 % ขณะที่อ่างขนาดกลางถึง 90 แห่ง อยูในเกณฑ์สีแดงต้องเฝ้าระวัง

จากรายงานพบว่า ระบบฐานข้อมูลน้ำใน "อ่างเก็บน้ำ" กรมชลประทาน พบว่า "อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่" ปริมาณน้ำเกิน 10%  น้ำเกินอ่างเร่งระบาย  3 แห่ง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สีแดงเข้ม ดังนี้

1.เขื่อนแม่มอก ลำปาง  ภาคเหนือ  ณ วันที่ : 02/10/2564 

ความจุ :110.00 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาตรน้ำในอ่าง : 113.92 (103.56%)

ปริมาตรน้ำใช้การ : 98.02 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาตรน้ำไหลเข้า : 2.21 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาตรน้ำระบาย : 2.77 ล้าน ลบ.ม.

กรมชลประทาน เผย 3 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เสี่ยงวิกฤตปริมาณน้ำมากเกิน 100 %

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

2.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี   ภาคกลาง  ณ วันที่ : 02/10/2564 )

ความจุ : 960.00 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาตรน้ำในอ่าง : 1019.07 (106.15%)

ปริมาตรน้ำใช้การ :1016.07 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาตรน้ำไหลเข้า : 96.72 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาตรน้ำระบาย : 99.41 ล้าน ลบ.ม.

กรมชลประทาน เผย 3 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เสี่ยงวิกฤตปริมาณน้ำมากเกิน 100 %

3.เขื่อนหนองปลาไหล ระยอง  ภาคตะวันออก  ณ วันที่ : 02/10/2564

ความจุ : 163.75 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาตรน้ำในอ่าง : 174.02 (106.27%)

ปริมาตรน้ำใช้การ : 160.52 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาตรน้ำไหลเข้า : 2.70 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาตรน้ำระบาย : 0.00 ล้าน ลบ.ม.

กรมชลประทาน เผย 3 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เสี่ยงวิกฤตปริมาณน้ำมากเกิน 100 %

ขณะที่ อ่างขนาดกลาง  อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง(สีแดง) รวม 90 แห่ง แบ่งเป็น  ภาคเหนือ 10  แห่ง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  60 แห่ง ตะวันออก 15  แห่ง  กลาง 4  แห่ง   ตะวันตก 1  แห่ง และภาคใต้ 1 แห่ง 


 

related