svasdssvasds

รร.สามเสนฯ คิกออฟฉีดไฟเซอร์นักเรียน พร้อมเปิดเทอม

รร.สามเสนฯ คิกออฟฉีดไฟเซอร์นักเรียน พร้อมเปิดเทอม

“รร.สามเสนฯ”คิกออฟ ฉีดไฟเซอร์ เตรียมพร้อมเปิดเทอม “ผอ.”ยันเชื่อมือหมอ มั่นใจเด็กพร้อมรับวัคซีน สำหรับผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน ล่าสุดทางสปสช.ได้เปิดขั้นตอน-เกณฑ์จ่ายเงินเยียวยานักเรียน สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้

วันนี้ (8 ต.ค.64) เวลา 09:00 น. ผู้บริหารและครูอาจารย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ประเดิมปูพรมฉีดวัคซีน“ไฟเซอร์” ให้กับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ชั้น ม.1-3

 

ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ระบุว่าวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 717 คนที่ลงทะเบียนประสงค์ขอฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 โดยได้ประสานงานจากคุณหมอโรงพยาบาลเด็ก คาดว่านักเรียนมีความพร้อมในการฉีดวัคซีนเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเอง และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ส่วนผู้ปกครองที่ไม่ประสงค์ให้บุตรหลานฉีดวัคซีนก็มีเหมือนกัน ซึ่งแล้วแต่ผู้ปกครองที่จะเรียนรู้ในกระบวนการของการได้รับวัคซีน ซึ่งตรงนี้ทางโรงเรียนก็ไม่บังคับ ในส่วนของผลและคุณภาพของวัคซีน เป็นหน้าที่ของคุณหมอ และสาธารณสุขที่จะให้ข้อมูลกับผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน ล่าสุดทางสปสช.ได้เปิดขั้นตอน-เกณฑ์จ่ายเงินเยียวยานักเรียน สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้ โดยนพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึงการจัดระบบการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เกิดอาการไม่พึงประสงค์ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้น 3 ระดับ ดังนี้

 

ระดับ 1 มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท ระดับ 2 เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท ระดับ 3 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท

 

อย่างไรก็ตามหลักการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ สปสช. นั้น ไม่ใช่การพิสูจน์ถูกผิดหรือชี้ชัดว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด แต่เป็นเงินเยียวยาเพื่อลดผลกระทบที่เกิดแก่ประชาชนเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น

รร.สามเสนฯ คิกออฟฉีดไฟเซอร์นักเรียน พร้อมเปิดเทอม

รร.สามเสนฯ คิกออฟฉีดไฟเซอร์นักเรียน พร้อมเปิดเทอม

รร.สามเสนฯ คิกออฟฉีดไฟเซอร์นักเรียน พร้อมเปิดเทอม

รร.สามเสนฯ คิกออฟฉีดไฟเซอร์นักเรียน พร้อมเปิดเทอม

รร.สามเสนฯ คิกออฟฉีดไฟเซอร์นักเรียน พร้อมเปิดเทอม

รร.สามเสนฯ คิกออฟฉีดไฟเซอร์นักเรียน พร้อมเปิดเทอม

รร.สามเสนฯ คิกออฟฉีดไฟเซอร์นักเรียน พร้อมเปิดเทอม

รร.สามเสนฯ คิกออฟฉีดไฟเซอร์นักเรียน พร้อมเปิดเทอม

related