svasdssvasds

การรถไฟฯ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

การรถไฟฯ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ สถานีกลางบางซื่อ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรองผู้ว่าการรถไฟฯ คณะผู้บริหาร ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ พนักงาน และจิตอาสา 904 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 พร้อมกับยืนสงบนิ่ง 89 วินาที

การรถไฟฯ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

จากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ จัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณย่านสถานีกลางบางซื่อ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม 

การรถไฟฯ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน และได้น้อมนำพระราชดำริแห่งการพัฒนาระบบคมนาคมของไทย มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน  การให้บริการ การพัฒนาประเทศ และการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบคมนาคมไทย

การรถไฟฯ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้ติดตั้งนาฬิกา ที่หน้าปัดมีหมายเลข ๙ เพียงเลขเดียว บนผนังกระจกด้านหน้า
ของสถานีกลางบางซื่อ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยตัวเรือนนาฬิกามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร สูงจากระดับพื้นดิน 21 เมตร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสถานีกลางบางซื่ออีกด้วย

การรถไฟฯ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

related