svasdssvasds

นายกฯ ให้ก.ท่องเที่ยว พิจารณาจัดคอนเสิร์ตศิลปินไทย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 65

นายกฯ ให้ก.ท่องเที่ยว พิจารณาจัดคอนเสิร์ตศิลปินไทย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 65

นายกฯ มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาถึงเรื่องการจัดกิจกรรมปีใหม่ในเรื่องของการจัดงานคอนเสิร์ตศิลปินไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ หวังกระตุ้นการท่องเทียวและช่วยเหลือศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม ให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าประชุมหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดคอนเสิร์ตในช่วงเทศกาลปีใหม่ 65

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย นายกฯ มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 ในรูปแบบร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดคอนเสิร์ตโดยศิลปินไทย ศิลปินพื้นบ้านในพื้นที่ต่าง ๆ และกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือกลุ่มศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงสิ้นปี

พร้อมย้ำให้ใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ในจังหวัดนำร่องพื้นที่ท่องเที่ยว

พร้อมทั้งขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่จะร่วมมือกันดำเนินการอย่างเต็มที่ในการที่จะเตรียมความพร้อมเปิดประเทศตามเป้าหมายที่กำหนด ในวันที่ 1 พ.ย. 64 นี้ โดยต้องมีการกำหนดเงื่อนไขอย่างรอบคอบชัดเจนในการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อตกลงระหว่างประเทศต้นทางและประเทศไทย ควบคู่กับการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางมาท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจในการดูแลด้านความปลอดภัยสาธารณสุข

related