"ซิลลิค ฟาร์มา" แจงความคืบหน้า "วัคซีนโมเดอร์นา" ล็อตแรก ถึงไทย 5 พ.ย.นี้

23 ต.ค. 2564 เวลา 2:14 น. 1.6k

"ชิลลิค ฟาร์มา" แถลงการณ์ถึงความคืบหน้า การส่งมอบ "วัคซีนโมเดอร์นา"ให้แก่ไทย เผย วัคซีนล็อตแรก 5.6 แสนโดส จะจัดส่งให้ไทยไม่เกิน 5 พ.ย.นี้ ยันจะมีการส่งมอบอีก 1.9 ล้านโดส ในไตรมาสสี่ ปี2564 ส่วนอีก 6.8 ล้านโดส ที่ลงนามกับองค์การเภสัชกรรม คาดจะมีการส่งมอบไตรมาสแรกของปี 2565

23 ต.ค.64 แถลงการณ์จาก ชิลลิค ฟาร์มา ความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าให้แก่ประเทศไทย แซดพี เทอราพิวดิกส์ หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา พันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของโมเดอร์น่าในประเทศไทยรายละเอียดระบุว่า ตามกำหนดการล่าสุดที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์น่า วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า จำนวน 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดย บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อรองรับการขนส่งและการกระจายวัคซีนทันทีที่วัคซีนนมาถึงประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ยังคงยืนยันตามที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์น่าว่าจะสามารถส่งมอบวัคชีนโควิด-19 โมเดอร์นา รวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านโดส ให้ประเทศไทยภายในไตรมาสสี่ ปี 2564 สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6.8 ล้านโดส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคคนกับองค์การเกสัชกรรมไปแล้วนั้น คาดว่ายังคงสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565

 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่งมอบวัคนที่เพียงพอให้แก่ประเทศไทยจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังได้ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นำในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุน

เพิ่มเติม ขณะนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยบริษัทฯ กำลังทำงานอย่างใกลัชิดกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิต เพิ่มเติมเป็นไปอย่างราบรื่น และจะเรียนให้ทุกท่นทราบอีกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าของการดำเนินการ ดังกล่าว แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อให้บรรลุการฉีดวัคชีนแก่ประชาชนตามเป้าหมายของประเทศ ด้วยการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนชาวไทย

"ซิลลิค ฟาร์มา" แจงความคืบหน้า "วัคซีนโมเดอร์นา" ล็อตแรก ถึงไทย  5 พ.ย.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ