svasdssvasds

ไทย พบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัส 1 ราย

ไทย พบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัส 1 ราย

นพ.เฉวตสรร นามวาท กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงาน ประเทศไทยพบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัสจำนวน 1 ราย

นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเดลต้าพลัส 1 ราย เป็นชายอายุ 49 ปี จากจังหวัดอยุธยา โดยถูกตรวจพบตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา จากการศึกษาวิจัยแพทย์ทหารบก

ทั้งนี้ ไทยจับตาเฝ้าระวังเชื้อโควิดเดลต้าพลัสอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากโควิดเดลต้าพลัส สามารถแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้า

โควิดเดลต้าพลัสถูกพบครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ ขณะนี้พบผู้ป่วยสายพันธุ์ดังกล่าวแล้ว 6% ของจำนวนผู้ป่วยโควิด19 ที่พบในประเทศอังกฤษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด19 ในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น ยอดผู้ป่วยใหม่และยอดเสียชีวิตรายวันลดลง ทว่ายังคงเป็นห่วงการแพร่ระบาดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมไปถึงการเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเข้มงวดใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตาก ระยอง และจันทบุรี เนื่องจาก 4 จังหวัดดังกล่าวมีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

ทางด้านการฉีดวัคซีนโควิด19 ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 70,590,025 เข็ม แบ่งเป็น เข็ม 1 จำนวน 55.5% , เข็ม 2 จำนวน 39.4% และเข็ม 3 อีก 3% จังหวัดที่ฉีดวัคซีนโควิด19 มากสุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ ภูเก็ต

related